Kauno lopšelyje darželyje „Klausutis“ veikia  6  bendrosios paskirties grupės:

  • 2 ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupės;
  • 3 ikimokyklinio ugdymo (darželio) grupės;
  • 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Ugdytinių skaičius grupėse nustatomas atsižvelgiant į LR Higienos normos reikalavimus: lopšelio grupėse  – 15, darželio – 20 vaikų.

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2015 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015 – 2016 mokslo metais“  Nr. 35-512 nustatytas vietų skaičius Kauno lopšelyje – darželyje „Klausutis“ – 117 vietų.

Grupės komplektuojamos (iki birželio 1 d.) kiekvienų kalendorinių metų rugsėjo 1-ai dienai. Jos formuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių (grupę lanko panašaus amžiaus ugdytiniai).

Vaikai ugdomi nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d..

Mokslo metų eigoje vaikai priimami tik tuo atveju, jei atsiranda laisva vieta, kam nors išvykus.

Grupės pavadinimas

Dirbančios pedagogės

Vietų skaičius

„DRUGELIAI“

Darželio grupė

Giedra Kazlauskienė

(vyr. auklėtoja)

Lina Juravičienė (Auklėtoja)

Kazimiera Urniežienė

(vyr. auklėtoja)

Vida Kriaučiūnienė

(auklėtojos padėjėja)

20

„SAULUTĖ“

Lopšelio grupė

Birutė Pocienė (vyr. auklėtoja)

Nadežda Zalevskaja

(vyr. auklėtoja)

Inga Dimšienė

(auklėtojos padėjėja)

12

„ZUIKUČIAI“

Priešmokyklinė  grupė

Daiva Jučienė

(auklėtoja metodininkė)

Lina Juravičienė (Auklėtoja)

Danutė Bičkienė

(auklėtojos padėjėja)

20

„BITUTĖS“

Darželio grupė

Audronė Šimelienė

(vyr. auklėtoja)

Nadežda Zalevskaja

(vyr. auklėtoja)

Liudmila Skuodienė

(auklėtojos padėjėja)

20

„BORUŽĖLĖS“

Darželio grupė

Vilma Sirevičienė

(vyr. auklėtoja)

Lina Butkienė (vyr. auklėtoja)

Regina Žydelienė

(auklėtojos padėjėja)

20

„ŽIRNIUKAI“

Lopšelio grupė

Deimantė Ciparytė (auklėtoja)

Lina Butkienė (vyr. auklėtoja)

Lina Subačienė (auklėtoja)

Bronė Gervickienė

(auklėtojos padėjėja)

 

15

GRUPIŲ DARBO LAIKAS:

Grupės dirba nuo 7.30 val. iki 18.30 val.

„Drugelių“ gr. dirba nuo 7.00 val. iki 19.00 val.

 

.