Archive for Month: birželio

Dėl ugdymo proceso

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. gegužės mėn. 3 d. įsakymu Nr. 35-64 „Dėl ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių veiklos 2022 metų vasarą“ liepos mėnesį laikinai nevyks

Plačiau

Projektas ,,Penkios Kneipo dienos”

Dalyvaujant  tarptautiniame eTwinning projekte ,,Darni aplinka- įtraukiojo ugdymo/si įgalinimas“ (projekto kuratorės A. Tamušauskaitė ir K. G. Bliūmienė) ikimokyklinio ugdymo ,,Drugelių” grupės vaikai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projekte

Plačiau
Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą