Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Drugeliai”

Darbo laikas: 7:30-18:00 val.

Grupėje dirba: mokytoja metodininkė Giedra Kazlauskienė

                            vyr. mokytoja Kazimiera Urniežienė 

mokytojo padėjėja Anželika Kolbienė

Grupės telefonas +370 672 76529