⚽️ Kviečiame visus darželio vaikučius aktyviai prisijungti dalyvauti projekte „𝕂𝕒𝕞𝕦𝕠𝕝𝕚𝕠 𝕕𝕚𝕖𝕟𝕒 𝟚𝟘𝟚𝟙“ 🏀
Pirmadienį, gegužės 10 d., atsineškite savo mylimiausią kamuolį ir kartu paminėkime
Pasaulinę judėjimo sveikatos labui dieną
Šiuo projektu norime skatinti ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą 🏃‍♀️

Balandis – švaros mėnuo.

Padėkime gamtai apsivalyti nuo šiukšlių, kurias paliekame mes patys. Visi norime matyti švarią, gražią gamtą, todėl nebūkime abejingi ir susitvarkykime. Jei kiekvienas žmogus pakeltų bent po vieną šiukšlę, aplinka taptų daug švaresnė ir sveikesnė.

Šia gražia aktualumo įžanga Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) kviečia Lietuvos ikimokyklinukus jungtis į akciją ,,Judrūs vaikai – gamtos draugais”. Mūsų mažiausieji grupių ,,Saulutės” ir ,,Žirniukai” vaikučiai kibo į grėbliukus, kastuvėlius, kibirėlius ir išjudėjo į darželio lauko teritoriją apsivalyti nuo šiukšlių. Nesame abejingi aplinkai, esame pilietiški ir atlikome savo pareigą gyventi švarioje darželio lauko teritorijoje

Kaip ten sakoma “pasipylė iš gausybės rago”
Lopšelio-darželio ,,Klausutis” meninio ugdymo mokytoja Sonata Jonauskiene buvo apdovanota kokybės ženkliuku už jos kurtą tarptautinį projektą ,,𝕃𝕚𝕖𝕥𝕦𝕧𝕒𝕚 𝟙𝟘𝟛 𝕞𝕒ž𝕚 ž𝕚𝕟𝕘𝕤𝕟𝕖𝕝𝕚𝕒𝕚”.
 Prie šio projekto įgyvendinimo 𝓮𝓣𝔀𝓲𝓷𝓷𝓲𝓷𝓰 platformoje prisijungė net 100 pedagogų iš Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 3 pedagogai iš Turkijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 1 pedagogas iš Latvijos ikimokyklinės ugdymo įstaigos
Mūsų darželio visos grupės aktyviai dalyvavo projekte ir džiaugiamės netradiciškai, kūrybiškai ir fiziškai aktyviai pasveikinę Lietuvą su gimtadieniu

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią suteikiate lopšeliui-darželiui ,,𝓚𝓵𝓪𝓾𝓼𝓾𝓽𝓲𝓼”
Jūsų paramos dėka įstaiga pamažu tampa vis jaukesnė, modernesnė, gerėja vaikučių ugdymosi sąlygos bei aplinka.
Šiais metais norėtumėm atnaujinti grupę(-es), turėdami tokį nuostabų kiemą, norime įkurti refleksoterapinį taką(-us) atnaujinti žaidimų  ir edukacines erdves tiek lauke, tiek viduje
Todėl Jūsų parama mums yra labai svarbi…Turtėja tie, kas dalinasi
Kreipiamės į Jus ir maloniai kviečiame skirti 1, 2 procentus pajamų mokesčio lopšeliui-darželiui ,,Klausutis”
Įstaigos kodas – 191638113
❤ 𝒦𝒶𝓇𝓉𝓊 𝑔𝒶𝓁𝒾𝓂𝑒 𝒹𝒶𝓊𝑔𝒾𝒶𝓊… ❤
Lopšeliui-darželiui ,,Klausutis” už projekto ,,Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje (In the realm of colors, shadows, and mirrors)” įgyvendinimą buvo suteiktas projekto kokybės ženkliukas
Visą sausio mėnesį meninio ugdymo (šokis, judesys) mokytoja, Sonata, kartu su darželio ugdytiniais dalyvavo eTwinning projekte „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje”
Šio projekto metu kasdieninėje vaikų veikloje stengėmės sukurti netikėtas situacijas naudojant veidrodžius, šešėlius, apšvietimą ir spalvas

Šiais metais Lietuva švenčia 103 gimtadienį. Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ meninio ugdymo mokytoja Sonata Jonauskienė inicijavo ir šiuo metu koordinuoja eTwinning projektą „Lietuvai 103 maži žingsneliai“. Mūsų įstaigos vaikai ir pedagogai Lietuvai siunčia aktyvius, kūrybiškus ir šiltus sveikinimus 103-čio gimtadienio proga. Šiuo projektu skatiname visus Lietuvos vaikus netradiciškai, fiziškai aktyviai, ugdant(is) tautiškumą, patriotiškumą bei meilę Lietuvai Valstybės gimtadienį švęsti kitaip. Skatiname suprasti, kad gimtadienius švęsti galime ir kūrybiškai, ir labai aktyviai, formuojame nuostatą, kad su fiziniu aktyvumu ŠVĘSTI ir SVEIKINTI yra kur kas SMAGIAU ir SVEIKIAU. Pasipuošę Lietuvos trispalvėmis, šypsenų nutviekstais veidais, širdyse jausdami pasididžiavimą, Tau, Tėvyne, siunčiame gražiausius sveikinimus.

Dalinamės mūsų įstaigos užfiksuotomis gražiausiomis akimirkomis LIETUVAI.

Meninio ugdymo (šokis, judesys) mokytoja Sonata Jonauskienė

Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ „Zuikučių”, „Boružiukų” ir „Žirniukų” grupių vaikai su mokytojomis Daiva Jučiene, Lina Juravičiene, Julija Nalivaikiene, Nadežda Zalevskaja ir meninio ugdymo mokytoja (šokis, judesys) Sonata Jonauskiene prisijungė prie respublikinio pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo eTwinning projekto ,,Švęskime Lietuvą”, kurio tikslas – stiprinti ugdytinių tautinio tapatumo, bendrumo su aplinka jausmą. Projektas skirtas įtraukti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigas į ,,Vasario 16-osios” ir ,,Kovo 11-osios” minėjimų ciklą. Šiuo projektu siekiama įtraukti ugdytinius į patyriminį pilietiškumo ir kūrybiškumo mokymosi procesą, atliekant visas numatytas šešių savaičių veiklas. Atlikdami numatytas veiklas ugdytiniai plėtos savo kūrybines, pažintines galias, ugdysis gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, puoselės pagarbą ir pasididžiavimo jausmą Tėvyne. 

PIRMA SAVAITĖ

Dar mūsų senoliai sakydavo: nedegink kryžiaus, vėliavos ir knygos. Šie daiktai mūsų tautai visada buvo šventi. Kryžių gavome su krikščionybe, raštą – su Mažvydo Katekizmu, o valstybės vėliava įteisinta Trispalvė: „Geltona spalva – tai saulė, Žalia – tai laukų spalva, Raudona spalva – tai kraujas. Kartu jos – tai LIETUVA…“. 

Kauno lopšelio-darželio “Klausutis” patys mažiausieji vaikučiai susipažino su Lietuvos spalvomis, o kad jas geriau įsimintų salėje atliko spalvotas, nuotaikingas ir aktyvias užduotėlės.

ANTRA SAVAITĖ

Kauno lopšelio-darželio “Klausutis” mažiausieji grupių “Saulutės” ir “Žirniukai” vaikučiai aktyvia, sportine veikla, smagiomis ir spalvotomis sporto priemonėmis „piešė“, kūrė, dėliojo didelę trispalvę Lietuvos vėliavą. Vaikai buvo kviečiami apsidairyti salėje rasti sporto priemonės daiktų, kurie būtų Lietuvos vėliavos spalvos. Skambant muzikinei dainelei “Nupiešiu Lietuvą mažytę”, džiugiai, emocionaliai, su šypsena veiduose, su šokių žingsneliais “spalvinome” ir dėliojome Lietuvos Trispalvės dėlionę. 

Aptarėme ir prisiminėm, ką simbolizuoja kiekviena spalva, kartu pasidžiaugėme gražia dėlione.

Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“ prisijungė prie Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ organizuojamo ir koordinuojamo respublikinio projekto „Pajudėkime kitaip“. Projektas vyko visą sausio mėnesį, o jo metu buvo skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, stengėmės surasti ir panaudoti netradicinius fizinės veiklos būdus, idėjas, priemones. Projektas buvo orientuotas į pozityvaus požiūrio formavimą, į aktyvią gyvenseną, garbingo varžymosi idėjos skatinimą. Vaikų fizinę sveikatą stiprinome naudodami inovatyvias, netradicines priemones. Planuodami projekto veiklas orientavomės ne tik į judesio pramogą, bet ir į motyvaciją  kuo daugiau judėti, būti aktyvesniems ir sveikesniems tiek salėje, tiek lauke, tiek kasdienėje namų aplinkoje.

Projekte dalyvavo visos darželio-lopšelio grupės: dvi ankstyvojo amžiaus, trys ikimokyklinio ugdymo, ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė. Vaikams labai patiko projekto veiklos su netradicinėmis priemonėmis. Įgyvendinome net keturias fizinio aktyvumo skatinimo veiklas: „Sveikuolių spurgytės“, „Miklieji pirštukai“, „Žaismingosios futboliuko kelnės“ ir „Išdykusios kepurėlės“. Džiaugiamės, kad dvi veiklas pavyko įgyvendinti lauko aplinkoje, ant sniego. Veiklų metu pagauti džiugesio, noriai „siautėjo“ tiek vyresnio amžiaus vaikai, tiek ir mūsų patys mažiausieji. Projekto įgyvendinimą įstaigoje koordinavo meninio ugdymo (šokis, judesys) mokytoja Sonata.

eTwinning projektas „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“ (In the realm of colors, shadows, and mirrors)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaizduotės stimuliavimui ypač reikšmingos kasdienės jutiminės patirtys bei kuriamos žaismės ar netikėtumo situacijos. Visą sausio mėnesį meninio ugdymo (šokis, judesys) mokytoja, Sonata, kartu su darželio ugdytiniais dalyvavo eTwinning projekte „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“ (In the realm of colors, shadows, and mirrors). Šio projekto metu kasdienėje vaikų veikloje stengtasi sukurti netikėtas situacijas naudojant veidrodžius, šešėlius, apšvietimą ir spalvas. Projekto veiklos buvo integruojamos į kūno kultūros ir šokių ugdomąsias veiklas.

Pirmosios savaitės veikla su veidrodžiais. Atėję į salę vaikai labai stebėjosi veidrodžiais. Visi kartu sustoję prie veidrodžių stebėjome, kaip šokių metu juda kojytės. Vaikams buvo labai neįprasta veidrodyje matyti tik savo kojytes, o nepilną savo kūną. „Jaučiuosi, lyg neturėčiau kūno, man labai nejauku“ – kalbėjo Emilija (4 m.). Viktorija (5 m.) pastebėjo, kad vienu metu veidrodžiuose galima pamatyti tris ar net keturis savo atvaizdus. Nors buvo labai nustebusi, bet ji tuo džiaugėsi. Veidrodžiuose vaikai stebėjo ne tik savo kojytes, bet savo veido išraiškas. Stebėdami atvaizdus veidrodžiuose analizavome, kaip mes atrodome garsiai juokdamiesi, verkdami, kokie mes esame liūdni, nusiminę.

Antrosios savaitės veikla su šešėliais. Vaikučiams labai patiko veikla su šešėliais. Šviečiant dirbtinei šviesai savo šešėlius tyrinėjome salėje ant sienos kūno kultūros ir šokių ugdomųjų veiklų metu. Tyrinėjome, kokios spalvos šešėlis, aiškinomės, kodėl šešėlis neturi spalvų, kada šešėlis gali būti didelis, o kada su šešėliu galime tiesiog susilieti. Aiškinomės, ar šešėlis gali būti greitesnis nei mes patys. Vaikai buvo sužavėti veikla. Mane, pedagogę, vaikai labai nustebino savo įžvalgomis. Labai džiaugiuosi vaikų pastebėjimais. Julija (3 m.) liūdėjo: „Man liūdna, kad šešėlis bespalvis. Ar jam neskauda, jei jis neturi spalvų?“. Benas (3m.) džiaugėsi: „Aš matau save!!!“. Elija (5 m.) vis kartojo tą patį klausimą: „Šešėlis juodas! Kodėl jis neturi spalvų?!“. Karolis (5 m.) pastebėjo, kad „Šešėlis greitesnis, nei aš maniau. Man atrodo, kad jis greičiau atlieka judesį“.

Trečiosios savaitės veikla su judančiais šešėliais ir spalvų atspindžiais. Šios savaitės veiklos buvo jungtinės, vaikai vėl tyrinėjo šešėlius, tik šįkart stebėjome, kaip šešėlis juda, veiklas mokiniai atliko šviečiant dirbtinei šviesai už širmos, kuri buvo pakabinta salės viduryje. Vaikai buvo sužavėti veikla. Nors patiems jiems buvo neįprasta šokti už baltos širmos, tačiau suteikus galimybę stebėti mokytojos šokį, jie veikla susidomėjo, džiugiai reagavo, juokėsi, krykštavo, o vėliau į veiklą noriai įsitraukė ir patys. Pasidalinę grupelėmis, mokiniai atliko skirtingas veiklas – vieni šoko už baltosios širmos, kiti stebėjo, o vėliau keitėsi vaidmenimis.

Spalvų atspindžiai vaikams taip pat paliko didžiulį įspūdį. Jie kalbėjo, kad spalvos yra labai draugiškos ir žaismingos. Tyrinėdami šviesų atspindžius ant sienų, širmos, veidų ir rankų, jas analizavo, bandė jas paliesti, tyrinėjo, ar spalvos yra karštos, ar šaltos.

 eTwinning   projektas  „ GLOBOKIME PAUKŠTELIUS

Pedagogės Giedros Kazlauskienės sukurtas ir vykdomas 2021  m. Sausio, Vasario ir Kovo mėn.  eTwinning projektas  „ GLOBOKIME PAUKŠTELIUS“ kartu su partnere NASI TACHEVA iš Bulgarijos.     Apie projektą     Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams( 3-7m.). Projekto metu sieksime vaikus supažindinti su žiemojančiais paukščiais, pasiūlysime gaminti lesyklėles, įtraukiant tėvelius, dalinsimės gerąja patirtimi su pedagogais iš kitų šalių.         TIKSLAS –  Projekto tikslas – • Plėsti vaikų žinias apie žiemojančius paukščius, formuojant rūpestingą požiūrį į paukščius, norą padėti ir globoti sunkiomis žiemos sąlygomis.      Projektas vyks 3mėnesius, darbo eigą galima stebėti facebook  paskyroje “LET’S CARE THE BIRDS”.                   DARBO EIGA       Projektas vykdomas žiemos laikotarpiu.
Projekto veiklos gairės:
1. Vaikų žinių plėtimas apie žiemojančius paukščius. Tyrinėti jų gyvenimo ypatumus žiemos laiku.
2.Lesyklėlių gamyba. Gaminti lesyklas paukšteliams, bendradarbiaujant su tėvais.
3.Akcija įstaigos mastu “Pamaitinkime paukštelius žiemą”. Organizuoti akciją, kabinti pasigamintas lesyklėles , globoti paukštelius.
4.Vaikų užimtumo veiklų akimirkų fiksavimas nuotraukose, vaizdo įrašuose, informacijos talpinimas eTwinning Twinspace erdvėje.

„Drugelių“ grupės vaikų ir pedagogų tikėtini projekto rezultatai:    TIKĖTINI REZULTATAI 

Aukštesni ugdytinių pasiekimų rezultatai aplinkos pažinimo, tyrinėjimų, meninės raiškos, kūrybiškumo, problemų sprendimo ir kt. srityse.
Mokytojai bendraus ir bendradarbiaus su projekto partneriais TwinSpace erdvėje, taikys IKT, dalinsis gerąja patirtimi, skirtingais metodais, idėjomis.

 

 

 

 

 

Veiklos su ugdytiniais