Eglutės įžiebimo šventė darželyje;

Eglute

Bendradarbiavimo projektas su Kauno l/d.,,Svirnelis"vaikais ir pedagogemis ,,Gerumu dalinuos su kitais'' 2015-12-14, kurį organizavo L.Pilkauskienė ir logopedė K.Urniežienė, Spec.poreikių vaikai gamino kalėdinius žaisliukus, bendravo.

Pirmosios lopšelio grupių šventės; 

Pedagogių, vaikų ir tėvelių kūrybinių darbų parodėlė ,,Ji ne tik žalia.. bei ,,Angelai mūsų gyvenimo palydovai"

 Įstaigoje vykdomas ilgalaikis projektas ,,KAIP MAN JAUSTIS SAUGIAM GATVĖJE, KELYJE“ kartu su Kauno lopšelio – darželio ,,Šilinukas“ vaikais bei pedagogėmis. 

Projektą parengė ir organizavo ,,Zuikučių“ gr. Vyr. Auklėtoja Aušrelė Baranauskienė ir auklėtoja Lina Gervickaitė. 
Organizuota vaikų piešinių parodėlė, susitikimas su Kauno policijos inspektore, kuri pravedė pokalbį su vaikais, parodė ir aptarė filmukus apie saugumą gatvėje, pakartojo saugaus eismo taisykles. Kartu dalyvavo ir vaikams gerų emocijų suteikė policijos draugas šuo Amsis

???????????

2016 – 03- 04 vyko Kaziuko mugė , kurią suorganizavo ir pravedė auklėtoja Lina Juravičienė ir logopedė Kazimiera.

Besiruošdami mugei vaikai susipažino su lietuvių liaudies papročiais bei tradicijomis, kartu su auklėtojomis gamino suvenyrus, darbelius pardavimui, su tėveliais namie kepė pyragus .Kiekviena grupė įsirengė, pasipuošė savo prekybos vietą. Vaikai už prekes atsiskaitė saldainiukais, vėliau dar ilgai grupėse jais vaišinosi. 

kz1

Vaikai ir pedagogės smagiai šventė Užgavėnių šventę 2016 – 02-17 d.

Atvyko daug persirengėlių – ,,svečių“. Lašininis – Auklėtoja Aurelija; Kanapinis – surdopedagogė Audronė Daktarė – auklėtoja Vita ir daktariukai ,Čigonė – auklėtoja Vilma su visa čigonų svita.

Kieme skambėjo muzika, vaikai žaidė žaidimus; buvo sudeginta Morė ir išvyta Žiema iš kiemo.

SAMSUNG CSC