Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Pateisinimai dėl nelankytų dienų

Tėvai rašytiniu paaiškinimu dėl vaiko ligos arba argumentuotu prašymu dėl kitų priežasčių galės pateisinti nelankytas vaiko dienas.

Pateisinimai pildomi el. dienyne „Mūsų darželis“ meniu punkte Vaiko dokumentai. Pasirenkame Naujas vaiko dokumentas –> rūšis – pateisinantis dokumentas, trumpas aprašymas –> Prašau pateisinti mano sūnaus / dukros ……. nelankytas dienas nuo 2023 – …- …. d. iki 2023-…-… d., nes…….

Paaiškinimai dėl ligos ar prašymai dėl kitų dokumente nurodytų priežasčių  turi būti prisegti vaikui sugrįžtant į darželį.  

Primename, kad neatvedus vaiko į darželį būtina informuoti grupės mokytojas apie neatvykimo priežastis (Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio ugdymo sutarčių punktas 3.5. – vaikui susirgus ar dėl kitų priežasčių neatvykus į ugdymo įstaigą, tą pačią dieną iki 8:15 val. informuoti grupės mokytoją).

Praleistos be priežasties dienos nebus pateisinamos.  Laiku nepranešus apie vaiko ligą, pasibaigus mėnesiui, priduodant el. lankomumo žiniaraštį  Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos atsakingam buhalteriui, dienos bus fiksuojamos kaip nepateisintos.

Jeigu kyla sunkumų dėl prašymo įkėlimo į elektroninį dienyną prašome kreiptis Tel. Nr. +370 37 375190 arba el. paštu ugdymas.klausutis@gmail.com 

———————-

Ištrauka iš dokumento

Kauno miesto tarybos 2021 m. balandžio 20 d. Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Tėvai nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:

10.1. dėl ligos – pirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į mokyklą ir pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą;

10.2. tėvų (įtėvių, globėjų) kasmetinių atostogų metupateikus argumentuotą prašymą;

10.3. vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio–rugpjūčio mėnesiais)pateikus argumentuotą prašymą;

10.4. motinos (įmotės, globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metupateikus argumentuotą prašymą;

10.5. tėvų (įtėvių, globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metupateikus argumentuotą prašymą;

10.6. jeigu tėvai (įtėviai, globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafikąpateikus argumentuotą prašymą;

10.7. dėl ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliosios situacijos, esant -20ºC ir žemesnei oro temperatūrai ar +30ºC ir aukštesnei oro temperatūrai;

10.8. kai mokykla uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbtos epidemijos;

10.9. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.) – ne ilgiau kaip tris dienas, pateikus argumentuotą prašymą.

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą