Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Priešmokyklinis ugdymas

 

Priešmokyklinio ugdymo programa >>>>

Priešmokyklinio amžiaus vaiko raidos aprašas >>>>

Susitikimai ir pristatymai >>>>

Apie atnaujinimą >>>>

Informuojame, kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 5  metai sueina iki tų metų balandžio 30 d. arba rugsėjo 1 d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais. Tėvams paliekama teisė vaiką pradėti leisti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueis 6 metai.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:

  • 2018 m. sausio–balandžio 30 d.;
  • 2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais.
  • 2018 m. gegužės 1 d. –rugsėjo 1 d. (reikia KPPT rekomendacijų, galutinį sprendimą priima tėvai).

Siekiant padėti priešmokyklinio ugdymo pedagogams efektyviai diegti atnaujintą ugdymo turinį, NŠA parengė nuotolinio mokymo kursą „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą?“.

Daugiau informacijos čia: https://www.nsa.smm.lt/2023/01/10/apie-priesmokyklinio-ugdymo-bendrosios-programos-diegima-nuotolinio-mokymosikurse/fbclid=IwAR3LyxELKBwBPKF93wYwVY9AI8KgViJuSXZeNe47ANy7pL2bkMwRb8lBpCs

PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI IR TEISĖS AKTAI: 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo nr. v-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo  (2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1541)

 

NAUJA!  Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui:

Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams:  „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“

Leidiniai tėvams: „Jūsų vaikas priešmokyklinukas“  „Ko, kodėl ir kaip vaikai mokosi mokykloje“

ŽAIDIMAI INTERNETU PRIEŠMOKYKLINUKAMS: https://www.seimosgidas.lt/frepy-eu-zaidimai-internetu-priesmokyklinukams/

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą