Sveikiname su artėjančiais Naujais Mokslo Metais….Laukiame visų sveikų, pailsėjusių Rugsėjo 2 dieną 10 val. Šventė darželio kieme,  vėliau  – susitikimai ir bendravimas  grupėse

 

 

2019-06-03-07 d.vyko  Vaikų vasaros stovykla. Vaikams tą savaitę būna labai smagu, jie labai laukia stovyklos pramogų. Pirmą dieną vyko stovyklos atidarymas, buvo iškelta vaikų pagaminta, apipavidalinta vėliava, įsirengė palapinių miestelį; priešmokyklinukai net ėjo miegot pietų miego. Kitomis dienomis vyko sporto, muilo burbulų bei vandens, dailės – veidukų papuošimas ; baigėme pikniku gamtoje- susėdę prie gražiai padengtų stalų vaikai vaišinosi tėvelių paruoštomis vaišėmis – vaisiais, uogomis. Ačiū visiems prisidėjusiems prie stovyklos veiklų organizavimo…

 

 

 

 

2019 m.Gegužės  13-17  dienomis visuose Kauno miesto darželiuose , taip pat ir mūsų, vyksta ATVIRŲ DURŲ DIENOS. Maloniai kviečiame naujai užsiregistravusių vaikučių tėvelius ir visus besidominčius ,  apsilankyti ir susipažinti su įstaiga bei ugdymo procesu.

 

 

2019- 03 mėn. Startuoja įstaigos rengiamas respublikinis projektas ,,Iškylauju – atrandu”

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTO EDUKACINĖS IDĖJOS IŠVYKOS METU

“IŠKYLAUJU – ATRANDU”

XXI amžius – nuolat besimokančių, spontaniškų, smalsių, kūrybiškų ir inovatyvių asmenybių amžius. Netradicinės ugdymo erdvės, muziejai, meno galerijos, istorinės vietos, įvairios įstaigos ir kitos edukacinės erdvės. Tai plečia vaikų akiratį ir išlieka ryškiausiuose ir gražiausiuose vaikų prisiminimuose.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 2. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus projekto “Iškylauju – atrandu” nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką.
 3. Projektu “Iškylauju – atrandu” siekiama pasidalinti gerąją patirtimi, prisiminimais ir gražiausiomis akimirkomis iš edukacinių išvykų ir netradicinių erdvių.
 4. Projektą inicijuoja ir organizuoja – Kauno lopšelis – darželis “Klausutis”, Kovo 11-osios g. 14, LT- 51380, Kaunas, tel. (8 37) 454 309, el. paštas – ld@klausutis.kaunas.lm.lt; direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Pilkauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Jučienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogės: Giedra Kazlauskienė, Nadežda Zalevskaja.
 5. Projekto nuostatai skelbiami Kauno lopšelis – darželis “Klausutis” internetinėje svetainėje www.klausutis.lt
 6. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 7. Tikslas – dalintis ir įamžinti gražiausias akimirkas iš įsimintinų edukacinių išvykų ir netradicinių erdvių.
 8. Uždaviniai:

6.1 skatinti organizuoti informatyvias ekskursijas, išvykas vaikams;

  1. aktyvinti edukacinių išvykų ir ekskursijų organizavimą, įtraukiant pedagogų turimą patirtį;
  2. fiksuoti ir atsiųsti labiausiai pavykusias įspūdingiausias nuotraukas;
  3. inovatyviomis idėjomis dalintis su projekte dalyvaujančiais pedagogais.
 1. PROJEKTO DALYVIAI
 2. Lietuvos ikimokyklių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai.
 3. PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA
 4. Projektas vyks nuo 2019 m. kovo 15 d. iki balandžio 30 d.
 5. Projekto metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai su ugdytiniais iškylauja, organizuoja išvykas, ekskursijas, jas fiksuoja.
 6. Projekto dalyviai kartu siunčia: užpildytą priedą Nr.1; nuotraukas 1-2 ir trumpą aprašymą (2-3 sakiniai). Informacija pateikiama Word formatu, Times new roman 12, JPG formatu.
 7. Medžiagą siunčia adresu: darziukas123@gmail.com
 8. Atkreipiame dėmesį, kad siųsdami projekto medžiagą jūs priisimate atsakomybę už jos viešinimą (turėti tėvų sutikimus arba fotografuoti, kad nesimatytų vaikų veidų).
 9. Dalyviams bus išsiųsta visa sukaupta medžiaga.
 10. Visi projekto dalyviai už dalyvavimą projekte gaus pažymas elektroniniu paštu.
 11. Projekto organizatoriai pasilieka teisę koreguoti parodos nuostatus ir publikuoti gautą medžiagą darželio ir kituose tinklapiuose.

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI !Priedas Nr. 1

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINO AMŽIAUS VAIKŲ EDUKACINĖS IDĖJOS IŠVYKOS METU PROJEKTO “IŠKYLAUJU – ATRANDU”

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas
Ugdymo įstaigos adresas, el. paštas
Pedagogo vardas , pavardė
Pedagogo el. paštas, telefono nr.

2019 metų Vasario   bei kovo mėnesį  auklėtoja Giedra su savo ugdytiniais , “Drugelių” grupės vaikais , dalyvavo ,,E- twinnig live” tarptautiniame projekte su veiklomis – “Nors dar mažas, bet labai myliu Lietuvą” ir “Mano Lietuva”.

Įvairių veiklų metu ugdytiniai gilinosi žinias apie Lietuvos istoriją, tradicijas ir papročius. Pilietiškumo daigelius reikia ne tik pasodinti, bet ir auginti, brandinti kas dieną. Stenkimės, kad būtų gera čia gyventi, kurti, dirbti ir mylėti. Puoselėkime šiuos jausmus mūsų jaunajai kartai, nes didžiuotis tikrai turime kuo.
Su vaikais paminėjome svarbias Lietuvai datas: Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienas. Visas veiklas, šventes ir minėjimus fotografavome ir dalinomės su kitu miestų, šalių vaikais.

Įgyvendinant projektus ugdytiniai visapusiškai tobulėjo, jų veikla tapo įdomesnė, patrauklesnė. Įgijo žinių apie Lietuvą, jai svarbias valstybines datas. Paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo bei Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienas ir patyrė daug džiugių emocijų. Pedagogai bendravo ir bendradarbiavo su projekto partneriais TwinSpace erdvėje, taikė IKT, dalinosi gerąja patirtimi, skirtingais metodais, idėjomis.

 

 

2019 – 02 mėn . mūsų darželio „Klausutis“ pedagogės : Giedra Kazlauskienė ir Nadežda Zalevskaja sėkmingai pradėjo dalyvauti tarptautinėje „eTwinning“ programoje. Dalyvaudamos vaikų projektuose ir su Europos švietimo įstaigomis dalinasi inovatyviomis vaikų meninio ugdymo idėjomis, bei garsina darželį. Virtualaus bendradarbiavimo projektai integruojami į ikimokyklinio ugdymo turinį, siekiant efektyviau plėtoti vaikų sėkmingam ugdymui(si) būtinas kompetencijas. Vykdydami „eTwinning“ projektinę veiklą, susipažįstame su kitų šalių kultūra, tradicijomis, švietimo sistemomis, tobuliname bendravimo užsienio kalba įgūdžius, išbandome ir pritaikome IKT naujoves.

Šiais metais vykdytas ir baigtas pedagogės Giedros Kazlauskienės su „Drugelių“ grupės vaikais tarptautinis vaikų projektas „VALENTINO KORTELIŲ MAINAI“.Tai meno projektas, susijęs su rankų darbo gamyba Valentino kortelių ir jų siuntimu paštu.Projektas, skirtas 5-9 metų vaikams. Vaikai Valentino korteles gamina naudodami įvairius išteklius, jie gali piešti, dažyti, supjaustyti ir klijuoti popierių ir t.t . Mokytojai fotografuoja, kai vaikai kuria korteles.

Pabaigoje rengiame įvairių mokyklų kortelių galeriją. Dar daugiau pristatome „Twinspace“ mokinių, kurie daro korteles, nuotraukas. Virtualioje bendradarbiavimo erdvėje „Twinspace“  su  partneriais iš Ispanijos,Turkijos,Latvijos, Slovėnijos, Graikijos, Lenkijos teikėme informaciją apie nuveiktus darbus, dalinomės pastebėjimais ir vertingomis nuorodomis.

 

 

Apibendrinome  bendrus įstaigoje vykdytus  2017-2018 m.m.  projektus ,,Mano atradimai sode ir darže”, ,,Žalia pėda”, ,,Žalioji palangė”, nusiėmėmė užaugintą derlių ir džiaugėmės pasiektais rezultatais.  2018-10-08  dieną  įstaigoje suorganizavome ir pravedėme  smagią bei nuotaikingą Rudenėlio šventę ,,Moliūgo Gimtadienis” .   Oi kiek daug ir kokių įvairiausio dydžio moliūgų užaugino mūsų darželio bendruomenė…  Šventę pravedė auklėtojos Daiva, Vilma ir Giedra. Vaikučiai pasipuošė įvairių daržovių bei vaisių karūnomis, buvo ir lietaus bei saulės personažų, smagiai šoko, žaidė ratelius, dainavo muzikės Jolantos išmokytas daineles,  kaip dovanas Moliūgui. Patys mažiausi ,,Žirniukų”gr.vaikučiai  atvežė Moliūgui  pagamintą tortą. O koks gimtadienis be fejerverkų…