Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Savivaldos institucijos

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio-darželio tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti įstaigos direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

Tarybos pirmininkas – Vigilija Daiva  Jučienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė)
 Kontaktai: el. paštas daiva1134@gmail.com , Tel. Nr. +370 611 52072

Tarybos nariai:

  • Sonata Jonauskienė, pedagogų atstovė;
  • Lina Juravičienė, pedagogų atstovė;
  • Alvydas Drulia, darbuotojų atstovas;  
  • Danutė Bičkienė, darbuotojų atstovė;
  • Virginija Čiurlionienė, darbuotojų atstovė;
  • Ieva Naikauskienė, tėvų atstovė;
  • Jonas Čirvinskas, tėvų atstovas;
  • Agnė Rakauskienė, tėvų atstovė.
  • Mindaugas Granaveckas, tėvų atstovas

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą