Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa ,,Kimochis”

Socialinio-emocinio ugdymo programa, priemonė Kimochis – puikus būdas mokyti vaikus apie jausmus: mokyti  juos įvardinti, paaiškinti tai, ką jaučia. Kimochis (Kimočiai) padeda aptarti ne tik tai, ką vaikas jaučia šią akimirką, bet ir tai, kas įvyko namuose, gatvėje, parduotuvėje, žiūrėtame filme ir pan.
„Kimochis“ padeda vaikui įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi, kad jis galėtų suprasti bei valdyti savo emocijas, globoti bei rūpintis kitais, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spęsti  keblias situacijas.
„Kimochis“ – skirtingus charakterius turinčios lėlės, pavyzdžiui, Debesėlis, Vikšrelis, Katė, Balandė Meilė ir kt. Kiekvienas personažas „slepia kokį nors jausmą“ ir moko vaikus apie juos kalbėti, juos įvardinti ir paaiškinti, ką jaučia.

Pagrindiniai programos principai:

  • puikūs bendravimo įgūdžiai yra socialinių-emocinių kompetencijų pagrindas;
  • jausmai veikia elgesį. Vaikai gali išmokti naudoti įvairias priemones, kad padėtų sau emociškai įvairiose situacijose.
  • Pateikiamos priemonės padeda vaikams elgtis pozityviai;
  • Programos filosofija remiasi penkiais pagrindiniais principais. Kiekvienas vaikas gali išmokti būti PAGARBUS, ATSPARUS, ATJAUČIANTIS, MALONUS IR DRĄSUS;
  • Būtina sąlyga socialiniam-emociniam vystymuisi yra visus įtraukiantis ugdymas (įtraukiant visus vaikus nekreipiant dėmesio į jų skirtumus);
  • Pamokos bei patarimai sudaryti remiantis moksline medžiaga bei tyrimais;
  • socialinis emocinis mokymasis trunka visą dieną ir gali vykti tiek specialių pamokų, tiek betarpiškų bendravimo situacijų metu;
  • vaikams būtina sudaryti galimybes taikyti naujai išmoktus įgūdžius. Tik taip nauji įgūdžiai įsisavinami;
  • suaugusieji priklausantys ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenei gali labai ženkliai daryti t įtaką vaikų socialiniam-emociniam vystymuisi per sąmoningą mokymą, konsultavimą, įvertinimą;
  • ikimokyklinio ugdymo specialistai yra tie žmonės, kurie turi galimybę prisidėti prie ypatingų, socialiai reikšmingų pokyčių kartu su vaikais ir tėveliais.

 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą