DIREKTORĖ Silva Mickūnienė                                        DSCF2857
III vadybinė kvalifikacinė kategorija, aukštasis

Darbo funkcijos: darželio veiklos organizavimas, strategijos ruošimas ir bendruomenės telkimas įgyvendinimui, stebėjimas, analizavimas, darželio veiklos ir ugdymo rezultatų vertinimas.

Įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis veikimas, įstaigos priežiūros, plėtros ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, turėti ne mažiau 3 metų darbo stažą, mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu.

Gyvenimo aprašymas:   parsisiųsti WORD formatu

Tel.. (8 37) 454 309
Tel.  (8 37) 454 029
Elektroninis paštas  ld@klausutis.kaunas.lm.lt
DARBO LAIKAS
I        7.30 – 16.00 val
II-III  8.00 – 16.30 val
IV   10.00 – 18.30 val.
V      7.30 – 16.00 val
PIETŲ PERTRAUKA
12.00 – 12.30 val.

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI Lina Pilkauskienė       DSCF2860
III vadybinė kvalifikacinė kategorija, aukštasis

Darbo funkcijos:  ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas,  ugdymo naujovių diegimas, darbas su centralizuota pedagogų registro sistema, įvairių ataskaitų teikimas aukštesnėms instancijoms, medžiagos internetinei svetainei teikimas, pedagoginio personalo darbo grafikų rengimas ir kt.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, kvalifikacinė vadybinė kategorija (I, II, III), praktinio darbo patirtis, įstaigos specifikos  žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

Gyvenimo aprašymas:  parsiųsti WORD formatu
Tel. (8 37) 454 029
Elektroninis paštas  ld@klausutis.kaunas.lm.lt
DARBO LAIKAS
I-II    8.00 – 16.30 val.
III     9.15 – 17.45 val.
IV    8.00 – 17.30 val.
V   10.00 – 17.30 val.
PIETŲ PERTRAUKA
12.00-12.30 val.

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIUI Rita Barzdienė

Darbo funkcijos: materialiai atsakingas asmuo prekių – materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, vadovavimas technikiniam personalui, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymas,  pastato ir patalpų priežiūros vykdymas, viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymas ir  viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijos atlikimas, aptarnaujančio personalo darbo grafikų rengimas,

Kvalifikaciniai reikalavimai ne žemesnis kaip specialusis vidurinis ar aukštesnysis išsilavinimas, darbų saugos, civilinės, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų įstatymų žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

Tel. (8 37) 454 029
Elektroninis paštas  ld@klausutis.kaunas.lm.lt
DARBO LAIKAS
I-V     6.30 – 8.30 val
       13.00 – 19.00 val

RAŠTVEDĖ Rita Barzdienė

Darbo funkcijos:  įstaigos dokumentų rengimas, tvarkymas, įforminimas, dokumentų rengimas priimant ir atleidžiant darbuotojus, darbuotojų bylų tvarkymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, praktinio darbo patirtis, dokumentų rengimo,tvarkymo ir apskaitos reikalavimų, įstaigos specifikos žinojimas, geras lietuvių kalbos mokėjimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

DARBO LAIKAS
I – V  8.30- 13.00 val.

 

 

Kauno m. savivaldybė 2020-01-21 d. paskelbė konkursą Kauno lopšelio – darželio “Klausutis” vadovo pareigoms eiti. Atranka vyks 2020 m. gegužės 21 d. Daugiau informacijos Kauno m. savivaldybės interneto svetainėje http://www.kaunas.lt/administracija/veikla/darbo-skalbimai.