l.e.p. Direktorė
Rasutė  Ambrozevičienė                                
tel. (8 37) 454 309
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Laura Sakalauskaitė
tel. (8 37) 375 190
Direktorės pavaduotoja ūkiui (vaduojanti)
Žana Bambalienė
tel. (8 37) 454 029
Raštvedė (vaduojanti)
Žana Bambalienė

tel. (8 37) 454029

 ld@klausutis.kaunas.lm.lt