KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „KLAUSUTIS“ PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Telefono nr. 45-40-29, 45-43-09

El. paštas: ld@klausutis.kaunas.lm.lt

Eil. Nr. Pavardė ir Vardas Pareigos Ką ir kada baigė Specialybė

Kvalifikacinė  kategorija

1. Ambrozevičienė Rasutė Direktorė

2. Sakalauskaitė Laura Direktorės pavaduotoja ugdymui ŠU, 2004

KTU, 2009

Edukologijos magistras
3. Urniežienė Kazimiera Logopedė, mokytoja ŠPI,1991 Oligofrenopedagogika su logopedija Vyr. logopedė

parsiųsti WORD formatu

4. Šimelienė Audronė   Mokytoja Šiaulių universitetas, 2005 Specialioji pedagogika Vyr.  mokytoja

parsiųsti WORD formatu

5. Pocienė Birutė Mokytoja Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla, 2000 Ikimokyklinis ugdymas Vyr. mokytoja

6. Kazlauskienė Giedra Mokytoja Klaipėdos universitetas, 2004 Ikimokyklinis ugdymas Vyr. mokytoja

parsiųsti WORD formatu

7. Jučienė Daiva Vigilija Mokytoja Klaipėdos universitetas, 2004 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis  ugdymas Mokytoja – metodininkė

parsiųsti WORD formatu

8. Burokė Vilma Mokytoja Marijampolės pedagoginė mokykla,1988  Ikimokyklinis ugdymas Vyr. mokytoja

parsiųsti WORD formatu

9. Juravičienė Lina Mokytoja Vilniaus edukologijos universitetas, 2014 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Mokytoja

parsiųsti WORD formatu

10. Jonikienė Jolanta  Meninio ugdymo mokytoja (muzikos) Lietuvos Valstybinė konservatorija,1988 Dirigavimas Vyr. meninio ugdymo mokytoja

parsiųsti WORD formatu

11.  Zalevskaja Nadežda Mokytoja Marijampolės kolegija, 2005 Ikimokyklinis  ugdymas Vyr. mokytoja

 

12. Nalivaikienė Julija Mokytoja Vilniaus kolegija, 2008 Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja

 

13. Butkienė Lina Mokytoja Kauno kolegija, 2005 Ikimokyklinis ugdymas Vyr. mokytoja

parsiųsti WORD formatu

14. Jakštienė Eglė Meninio ugdymo mokytoja (dailė) Kauno kolegija, 2015 Dailės mokytoja Meninio  ugdymo mokytoja
15. Jonauskienė Sonata Meninio ugdymo mokytoja (šokis, judesys) LKKA, 2006 Sporto mokytoja  Neformaliojo ugdymo mokytoja -metodininkė