Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „KLAUSUTIS“ DARBUOTOJAI

2023-2024 MOKSLO METAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Specialieji reikalavimai Kontaktinė informacija
Pedagoginiai darbuotojai
1. Rasutė Ambrozevičienė Direktorė Įstaigos veiklos organizavimas ir vykdomų funkcijų užtikrinimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras)  +370 37 454309
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
2. Laura Sakalauskaitė Direktorės pavaduotoja ugdymui Ugdymo programų vykdymas ir metodinės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras) +370 37 375190
ugdymas.klausutis@gmail.com
3. Vida Misiūnienė Psichologė Psichologinės pagalbos teikimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras) +370 686 22077
psichologe.klausutis@gmail.com 
4. Audronė Šimelienė Spec. pedagogė Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras) +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
5. Kazimiera Urniežienė Logopedė Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų Aukštasis universitetinis išsilavinimas +370 37 454209
logopedas.klausutis@gmail.com
6.

Audronė Kajauskienė

(nėštumo ir gimdymo atostogose)

Socialinė pedagogė Socialinės pagalbos teikimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Bakalauras) +370 37 454209
socpedagogas.klausutis@gmail.com
7. Sonata Jonauskienė Meninio ugdymo (judesio) mokytojas Meninės (judesio) veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras) +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
8. Palmyra Kurmienė Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas Meninės (muzikinės)  veiklos organizavimas Aukštesnysis išsilavinimas +370 37 454209,
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
9. Deimantė Aldakauskienė Meninio ugdymo (dailės) mokytojas Meninės (dailės) veiklos organizavimas Aukštasis koleginis išsilavinimas (Profesinis bakalauras) +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
10. Rimantė Bajorūnaitė-Di Giamberardino Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Bakalauras) +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
11. Vilma Burokė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis koleginis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
12. Lina Juravičienė Mokytoja Priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Bakalauras) +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
13. Lina Butkienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis koleginis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
14. Audronė Šimelienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras) +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
15. Eglutė Kšivickienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas +370 37 454209,
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
16. Kazimiera Urniežienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis išsilavinimas +370 37 454209,
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
17. Vigilija Daiva Jučienė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Bakalauras) +370 37 454209,
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
18. Daiva Kviliūnaitė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis koleginis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
19.

Audronė Kajauskienė

(nėštumo ir gimdymo atostogose)

Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Bakalauras) +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
20. Milana Bubnytė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
21. Ingrida Damaševičienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
22. Žydrūnė Kacaitė (vaduojanti) Socialinė pedagogė Socialinės pagalbos teikimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras) +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
Nepedagoginiai darbuotojai
22. Rita Barzdienė Direktorės pavaduotoja ūkiui Ūkinės veiklos organizavimas Aukštasis koleginis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
23. Erika Ališauskienė Dokumentų specialistė Dokumentų valdymas, darbas su el. dokumentų valdymo sistemomis Aukštasis koleginis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
24. Ilona Germanavičienė Mokytojo padėjėja Pagalbos vaikui ir mokytojai ugdymosi procese teikimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
25. Virginija Čiurlionienė Sandėlininkė Maisto produktų priėmimas, sandėliavimas, išdavimas ir apskaita Aukštasis koleginis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
26. Reda
Antanaitienė
Virėja Maisto patiekalų gaminimas Spec. vidurinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
27. Birutė Medišauskienė Virėja Maisto patiekalų gaminimas Aukštesnysis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
28. Liudmyla Udovik Virtuvės darbuotoja Patiekalų žaliavos paruošimas, tvarkos ir švaros palaikymas Aukštesnysis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
29. Evaldas Žvinklys Informacinių technologijų sistemų administratorius Informacinių technologijų sistemų priežiūra Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Magistras) +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
30. Rima Krupko Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja Grupės patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Profesinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
31. Danutė Bičkienė Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja Grupės patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
32. Beata Šukaitienė Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja Grupės patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
33. Rasa Randienė Ikimokyklinio ugdymo grupių mokytojo padėjėja Grupės patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
34. Gertrūda Baltaduonienė Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja Grupės patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Spec. vidurinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
35. Halina Mezencevienė Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja Grupės patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
36. Rima Juodišienė Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja Grupės patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
37. Alvydas Drulia Ūkio darbuotojas Remonto darbų vykdymas Profesinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
38. Virginija Stašinskienė Valytoja Bendrųjų patalpų valymas Profesinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
39. Virginija Stašinskienė Skalbinių tvarkytoja Įstaigos skalbinių priėmimas ir išdavimas Profesinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
40. Gediminas Eitutis Kiemsargis Kiemo teritorijos tvarkymas Spec. vidurinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
41. Gintarė Eitutytė Kiemsargis Kiemo teritorijos tvarkymas Vidurinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt
42. Rasa Randienė Mokytojo padėjėja Pagalbos vaikui ir mokytojai ugdymosi procese teikimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas +370 37 454209
ld@klausutis.kaunas.lm.lt

 

 

 

 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą