KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „KLAUSUTIS“ PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Telefono nr. 45-40-29, 45-43-09

El. paštas: ld@klausutis.kaunas.lm.lt

Eil. Nr. Pavardė ir Vardas Pareigos Ką ir kada baigė Specialybė

Kvalifikacinė  kategorija

1. Mickūnienė Silva Direktorė ŠPI,1991 Surdopedagogika

III vadybinė kategorija

2. Pilkauskienė Lina Direkt.pavad. ugdymui ŠPI,1991 Surdopedagogika III vadybinė kategorija
3. Urniežienė Kazimiera Logopedė,  auklėtoja ŠPI,1991 Oligofrenopedagogika su logopedija Vyr. logopedė

parsiųsti WORD formatu

4. Šimelienė Audronė   Auklėtoja Šiaulių universitetas, 2005 Specialioji pedagogika Vyr.  auklėtoja

parsiųsti WORD formatu

5. Pocienė Birutė Auklėtoja Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla, 2000 Ikimokyklinis ugdymas Vyr. auklėtoja

6. Kazlauskienė Giedra Auklėtoja Klaipėdos universitetas, 2004 Ikimokyklinis ugdymas Vyr. auklėtoja

parsiųsti WORD formatu

7. Jučienė Daiva Vigilija Auklėtoja Klaipėdos universitetas, 2004 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis  ugdymas Auklėtoja – metodininkė

parsiųsti WORD formatu

8. Burokė Vilma Auklėtoja Marijampolės pedagoginė mokykla,1988  Ikimokyklinis ugdymas Vyr. auklėtoja

parsiųsti WORD formatu

9. Juravičienė Lina Auklėtoja Vilniaus edukologijos universitetas, 2014 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Auklėtoja

parsiųsti WORD formatu

10. Jonikienė Jolanta  Meninio ugdymo mokytoja (muzikos) Lietuvos Valstybinė konservatorija,1988 Dirigavimas Vyr. meninio ugdymo pedagogė

parsiųsti WORD formatu

11.  Zalevskaja Nadežda Auklėtoja Marijampolės kolegija, 2005 Ikimokyklinis  ugdymas Vyr. auklėtoja

 

12. Nalivaikienė Julija Auklėtoja Vilniaus kolegija, 2008 Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja

 

13. Butkienė Lina Auklėtoja Kauno kolegija, 2005 Ikimokyklinis ugdymas Vyr. auklėtoja

parsiųsti WORD formatu

14. Vaivadienė Aušra Meninio ugdymo mokytoja (dailė) KTU, 2008 Dailės ir darbų mokytoja Vyr. meninio ugdymo mokytoja
15. Bagdonienė Milda Kūno kultūros pedagogė LKKA, 2008 Taikomoji fizinė veikla Vyr. neformaliojo ugdymo mokytoja