Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Kauno m. visuomenės sveikatos biuro specialistai

Kauno m. visuomenės sveikatos biuro Maitinimo organizavimo skyriaus specialistė Otilija Stankūnaitė
Organizuoja maitinimą(si) bei maitinimo(si) stebėseną. Sudaro perspektyvinį bei kasdienius valgiaraščius, technologines korteles, skaičiuoja maisto davinio maistinę ir energetinę vertę, kontroliuoja maisto produktų ir patiekalų kokybę. Nuolat tikrina maisto ruošimo patalpų bei maisto gaminimo reikmenų higieninę būklę. Konsultuoja darbuotojus maitinimo klausimais.
Tel. +370 612 16683, el. paštas – otilija.stankunaite@kaunovsb.lt

Kauno m. visuomenės sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Ginta Elmonienė
Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę, pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą. Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl vaikų sveikatos būklės lopšelio-darželio bendruomenei. Dalyvauja planuojant ir įgyvendinant lopšelio-darželio sveikatos ugdymo programą. Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą lopšelyje-darželyje, tikrina vaikų asmens higieną, konsultuoja įvairiais sveikatos ugdymo klausimais.

Tel. +370 676 92063, el. paštas – ginta.elmoniene@kaunovsb.eu 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą