Valdymo struktūra

Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ organizacijos valdymo struktūros schema