Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Psichologė – Vida Misiūnienė

Darbo laikas:

I – 8:00 – 14:00 val.

Psichologo pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padėti vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

  • Įvertina vaiko galias, sunkumus, raidos ypatumus, psichologinius, asmenybės ir ugdymosi sunkumus.
  • Atlieka vaikų elgesio ir veiklos stebėseną grupėje.
  • Individualiai dirba su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Padeda vaikams atgauti vidinę darną, pažinti ir priimti savo jausmus, tinkamai prisitaikyti aplinkoje, skatina pažintinės raidos procesus.
  • Rengia rekomendacijas vaiko psichologiniams, asmenybės bei ugdymosi sunkumams spręsti.
  • Bendradarbiauja su įstaigos pedagogais bei specialistais, užtikrina švietimo pagalbos tęstinumą.
  • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus ir teikia rekomendacijas. Konsultacijų metu spendžia vaikų emocinius, elgesio, bendravimo, susikaupimo, dėmesio išlaikymo, motyvacijos ir kitus sunkumus.

Adaptacijos lankstinukas

Kaip atpažinti vaikų nerimą

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą