Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ 2021 -2023 metų korupcijos prevencijos programa

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ir teikimo Kauno lopšelyje-darželyje „Klausutis“ tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Dėl vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz., cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita) vaistų administravimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Etikos kodeksas

Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas