Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Ugdymo aplinkos

 

Mūsų darželyje kuriama visapusišką tobulėjimą skatinanti žaisminga ir jauki aplinka. Tai besikeičianti aplinka, kur vaikai žaidžia, muzikuoja, sportuoja, samprotauja,  sprendžia problemas. Ugdytiniai yra skatinami sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti, kritiškai mąstyti ir taikyti įvairius pasaulio pažinimo būdus: stebėti, klausinėti, eksperimentuoti, prognozuoti, ieškoti informacijos. 

Vaikų aktyviai fizinei veiklai skirta salė, kurioje gausu įvairių priemonių. Tai viena iš pačių mėgstamiausių vaikų buvimo vietų. Meninio ugdymo (judesio ir muzikos) pedagogės čia organizuoja vaikų aktyvią sportinę, muzikinę veiklą.

 

 

 

Vaikų kūrybai ir fantazijoms realizuoti išnaudojame visas darželio erdves – net koridorius. Dažnai koridoriuose yra  eksponuojami vaikų darbeliai, parodos ar įvairios, aktualios temos.

Lopšelio-darželio aplinka yra ugdymui ir ugdymuisi palanki aplinka:

* grupių erdvės suskirstytos į mažesnes erdves pagal ugdomas kompetencijas, kurios viena kitą papildo, pakanka priemonių vaikų kompetencijoms ugdyti, savarankiškai veiklai, aktyviam judėjimui;

* vyrauja priemonės, skatinančios individualius vaiko pasaulio pažinimo būdus (žaidimai, natūralios priemonės, priemonės bandymams, tyrinėjimams);

* sudarytos sąlygos, kad vaikas galėtų veikti individualiai, su vaikų grupele ir su visa grupe;

* priemonės yra saugios, patrauklios, estetiškos, daugiafunkcinėsvaikams prieinamos, išdėstytos vaikui aiškiai, suprantamai ir matomai.

Lopšelio-darželio teritorija yra didelė, saugi, sveikatinanti, skatinanti tyrinėti. Ji nuolat prižiūrima ir tvarkoma. Ugdymo (si) aplinka turtinama, atnaujinama, keičiama, atliepiant vaikų ir pedagogų edukacinius poreikius, interesus.

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą