FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2019 METUS:

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2019 M. IV KETV.

parsiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2019 M. III KETV.

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2019 II KETV.

pasriųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2019 M. I KETV.

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2018 METUS:

 

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2018 M. III KETV.

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2018 M. II KETV.

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2018 M. I KETV.

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2017 METUS:

 

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2017 M. I KETV.

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PFD formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2017 M. II KETV.

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINĖS ATSAKAITOS UŽ 2017 M. III KETV.

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS’ FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2017 M. IV KETV.

parsiųsti PDF formatu

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2016 METUS:

 

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. I KETV.

parsiųsti RAR formatu

parsiųsti RAR formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITOS 2016 M.( mėnesinės)

parsiųsti RAR formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITOS 2016 M.( II ketv)

parsiųsti RAR formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS (II ketv)

parsiųsti RAR formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 M. II KETV

parsiųsti RAR formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITOS 2016 M.( III ketv)

parsiųsti WinRAR formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” 2016 M. IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS (III ketv)

parsiųsti RAR formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016-09-30 DUOMENIS

parsiųsti RAR formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016-09-30 DUOMENIS

parsiųsti PDF formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2016 M. III KETV.

parsiųsti Win RAR formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINĖS BŪKLĖS, VEIKLOS ATASKAITOS PAGAL 2016-12-31 D. BŪKLĘ

parsiųsti PDF formatu

parsiųsti PDF formatu

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KT. LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2016-12-31 D. ATASKAITA

parsiųsti PDF formatu

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2015 METUS:

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KT. LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2015 -12-31 D. ATASKAITA 

parsiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “KLAUSUTIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. IV KETV.

parsiųsti Win RAR formatu

parsisiųsti .RAR formatu

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO „KLAUSUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. III KETV.

parsisiųsti .PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO „KLAUSUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. II KETV.

parsisiųsti .PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO „KLAUSUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. I KETV.

parsisiųsti .PDF formatu