Lopšelio-darželio ,,Klausutis” vidutinis darbuotojų darbo užmokestis