Informacija apie darbo užmokestį

Lopšelio-darželio ,,Klausutis” vidutinis darbuotojų darbo užmokestis