Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

VEIKLOS VERTINIMAS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KLAUSUTIS” VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Kokybės siekis augins lopšelio-darželio bendruomenės profesinį įdirbį.

Džiaugiamės ir dalijamės sėkmėmis saugiose aplinkose, kuriose nebijome priimti iššūkių ir pripažinti savo pažeidžiamumą.

Gerbiame kiekvieno bendruomenės nario indėlį ir bendradarbiaujant ieškome iškilusių iššūkių sprendimo būdų.

Kas yra kokybė ir kaip ji gali būti nuosekliai vertinama yra iš tiesų nelengva užduotis.

To siekiant,  itin aktualūs išlieka R. Ališausko suformuluoti trys pagrindiniai klausimai:

Ar norime dirbti gerai?

Kas yra gerai?

Ką darome, kad dirbtume gerai?

Visi trys klausimai yra svarbūs ir atsakyti į juos turi mūsų lopšelio-darželio bendruomenė, „pasimatuodama“ savo nuostatas, veiklą ir tobulėjimo gaires. Nors vieną iš klausimų „pametus“, neatsakius į jį, įsivertinimas netenka prasmės ir nesuteiks tokio postūmio ugdymo kokybės gerinimui.

Įsivertinimas yra vienas iš esminių lopšelio-darželio veiklos veiksnių, padedančių užtikrinti ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo programų vykdančios mokyklos veiklos kokybę.

Įsivertinimu siekiama kurti besimokančią bendruomenę, kurioje nuolatinė visos lopšelio-darželio bendruomenės refleksija, savianalizė, visų lygių tarpusavio bendradarbiavimas, dėmesys aktualiausiems  veiklos aspektams, lems ugdymo kokybę.

 Įsivertinimas tampa integralia lopšelio-darželio veiklos dalimi, laiduojančia individualius kiekvieno  bendruomenės nario ir lopšelio-darželio kaip organizacijos pokyčius, kurie grindžiami savistaba, kritiniu mąstymu ir profesinio tobulėjimo galimybėmis.

Veiklos kokybės įsivertinimo tikslas – sukurti lopšelio-darželio kokybės siekio kultūrą, į tobulinimo procesus įtraukiant visus bendruomenės narius.

Pagrindiniai mokyklos įsivertinimo uždaviniai:

Bendruomenė yra laisva pasirinkti įsivertinimo metodus ir instrumentus, kurie padėtų geriausiai įsivertinti savo kompetencijas ir numatyti lopšelio-darželio veiklos tobulinimo gaires.

IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą