Grupės

Kauno lopšelyje-darželyje „Klausutis“ veikia  6  bendrosios paskirties grupės:

  • 2 ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupės;
  • 3 ikimokyklinio ugdymo (darželio) grupės;
  • 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Ugdytinių skaičius grupėse nustatomas atsižvelgiant į LR Higienos normos reikalavimus: lopšelio grupėse  – 15, darželio – 20 vaikų.

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 35-157 „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2021-2022 mokslo metais“  nustatytas vietų skaičius Kauno lopšelyje-darželyje „Klausutis“ – 110 vietų.

Grupės komplektuojamos (iki birželio 1 d.) kiekvienų kalendorinių metų rugsėjo 1-ai dienai. Jos formuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių (grupę lanko panašaus amžiaus ugdytiniai).

Mokslo metų eigoje vaikai priimami tik tuo atveju, jei atsiranda laisva vieta, kam nors išvykus.

2022-2023 m. m. laisvų vietų skaičius:

Darželio ,,Žirniukai” (gim. 2019 m.)  grupė – 5 laisvos vietos;

Darželio ,,Bitutės” (gim. 2017 m.) grupė – 1 laisva vieta;

Priešmokyklinio ugdymo ,,Drugeliai” – 1 laisva vieta.

2022-2023 MOKSLO METAI

Grupės pavadinimas

Dirbančios pedagogės

Vietų skaičius

Laisvų vietų skaičius

„DRUGELIAI“

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Giedra Kazlauskienė, mokytoja metodininkė

Kazimiera Urniežienė, vyr. mokytoja

Beata Šukaitienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

1

„SAULUTĖS“

Ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupė

Daiva Kviliūnaitė, mokytoja

Daina Biliūnaitė, mokytoja

Lina Butkienė, vyr. mokytoja

Rima Krupko, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

15

0

„ZUIKUČIAI“

Ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupė

Vigilija Daiva Jučienė, mokytoja metodininkė

Lina Juravičienė, vyr. mokytoja

Danutė Bičkienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

15

0

„BITUTĖS“

Ikimokyklinio ugdymo  grupė 

Audronė Šimelienė, vyr. mokytoja

Lina Butkienė, vyr. mokytoja

Rasa Randienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

1

„BORUŽĖLĖS“

Ikimokyklinio ugdymo  grupė 

Vilma Burokė, vyr. mokytoja

Lina Juravičienė, vyr. mokytoja

Gertrūda Baltaduonienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

0

„ŽIRNIUKAI“

Ikimokyklinio ugdymo  grupė 

Nadežda Zalevskaja, mokytoja metodininkė

Audronė Kajauskienė, mokytoja

Halina Mezencevienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

 

20

5

GRUPIŲ DARBO LAIKAS:

Grupės dirba nuo 7:30 val. iki 18:00 val.

Ikimokyklinio ugdymo prailginto darbo laiko ,,Bitutės” grupė dirba nuo 7:00 val. iki 19:00 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą