Grupės

Kauno lopšelyje-darželyje „Klausutis“ veikia  6  bendrosios paskirties grupės:

  • 2 ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupės;
  • 3 ikimokyklinio ugdymo (darželio) grupės;
  • 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Ugdytinių skaičius grupėse nustatomas atsižvelgiant į LR Higienos normos reikalavimus: lopšelio grupėse  – 15, darželio – 20 vaikų.

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 35-157 „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2021-2022 mokslo metais“  nustatytas vietų skaičius Kauno lopšelyje-darželyje „Klausutis“ – 110 vietų.

Grupės komplektuojamos (iki birželio 1 d.) kiekvienų kalendorinių metų rugsėjo 1-ai dienai. Jos formuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių (grupę lanko panašaus amžiaus ugdytiniai).

Mokslo metų eigoje vaikai priimami tik tuo atveju, jei atsiranda laisva vieta, kam nors išvykus.

2022-2023 m. m. laisvų vietų skaičius:

Lopšelio ,,Zuikučių” grupė – 5 laisvos vietos;

Lopšelio ,,Saulutė” grupė (nuo 2-3 metų vaikai) –  2 laisvos vietos;

Darželio ,,Žirniukai” (gim. 2019 m.)  grupė – 4 laisvos vietos;

Darželio ,,Bitutės” (gim. 2017 m.) grupė – 2 laisvos vietos;

Priešmokyklinė ,,Drugeliai” grupė – 2 laisvos vietos.

2021-2022 MOKSLO METAI

Grupės pavadinimas

Dirbančios pedagogės

Vietų skaičius

Laisvų vietų skaičius

„DRUGELIAI“

Darželio grupė

Giedra Kazlauskienė, mokytoja metodininkė

Kazimiera Urniežienė, vyr. mokytoja

Beata Šukaitienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

1

„SAULUTĖ“

Lopšelio grupė

Birutė Pocienė, vyr. mokytoja

Lina Butkienė, vyr. mokytoja

Rima Krupko, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

15

0

„ZUIKUČIAI“

Priešmokyklinė  grupė

Vigilija Daiva Jučienė, mokytoja metodininkė

Lina Juravičienė, vyr. mokytoja

Danutė Bičkienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

0

„BITUTĖS“

Darželio grupė

Audronė Šimelienė, vyr. mokytoja

Lina Butkienė, vyr. mokytoja

Rasa Randienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

3

„BORUŽĖLĖS“

Darželio grupė

Vilma Burokė, vyr. mokytoja

Lina Juravičienė, vyr. mokytoja

Gertrūda Baltaduonienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

1

„ŽIRNIUKAI“

Lopšelio grupė

Nadežda Zalevskaja, mokytoja metodininkė

Audronė Vaščiūnaitė, mokytoja

Jovita Kazlauskienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

 

15

0

GRUPIŲ DARBO LAIKAS:

Grupės dirba nuo 7:30 val. iki 18:00 val.

Darželio ,,Bitutės” grupė dirba nuo 7:00 val. iki 19:00 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą