Kauno lopšelyje darželyje „Klausutis“ veikia  6  bendrosios paskirties grupės:

  • 2 ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupės;
  • 3 ikimokyklinio ugdymo (darželio) grupės;
  • 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Ugdytinių skaičius grupėse nustatomas atsižvelgiant į LR Higienos normos reikalavimus: lopšelio grupėse  – 15, darželio – 20 vaikų.

Kauno miesto savivaldybės administracijos  švietimo  skyriaus vedėjo 2020 m. birželio 30 d. įsakymu „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2020 – 2021 mokslo metais“  Nr. 35-142 nustatytas vietų skaičius Kauno lopšelyje – darželyje „Klausutis“ – 110 vietų.

Grupės komplektuojamos (iki birželio 1 d.) kiekvienų kalendorinių metų rugsėjo 1-ai dienai. Jos formuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių (grupę lanko panašaus amžiaus ugdytiniai).

Mokslo metų eigoje vaikai priimami tik tuo atveju, jei atsiranda laisva vieta, kam nors išvykus.

Grupės pavadinimas

Dirbančios pedagogės

Vietų skaičius

„DRUGELIAI“

Darželio grupė

Giedra Kazlauskienė

(mokytoja metodininkė)

Kazimiera Urniežienė

(vyr. mokytoja)

Inga Dimšienė

(ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja)

20

„SAULUTĖ“

Lopšelio grupė

Birutė Pocienė (vyr. mokytoja)

Lina Butkienė

(vyr. mokytoja)

Rima Krupko

(ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja)

15

„ZUIKUČIAI“

Priešmokyklinė  grupė

Daiva Jučienė

(mokytoja metodininkė)

Lina Juravičienė

(vyr. mokytoja)

Danutė Bičkienė

(ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja)

20

„BITUTĖS“

Darželio grupė

Audronė Šimelienė

(vyr. mokytoja)

Lina Butkienė

(vyr. mokytoja)

Liudmila Skuodienė

(ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja)

20

„BORUŽĖLĖS“

Darželio grupė

Vilma Burokė

(vyr. mokytoja)

Lina Juravičienė

(vyr. mokytoja)

Regina Žydelienė

(ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja)

20

„ŽIRNIUKAI“

Lopšelio grupė

Nadežda Zalevskaja

(vyr. mokytoja)

Julija Nalivaikienė

(mokytoja)

Marija Damulevičiūtė

(ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja)

 

15

GRUPIŲ DARBO LAIKAS:

Grupės dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val.

“Bitučių” gr. dirba nuo 7.00 val. iki 19.00 val.

 

.