Grupės

Kauno lopšelyje-darželyje „Klausutis“ veikia  6  bendrosios paskirties grupės:

  • 2 ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupės;
  • 3 ikimokyklinio ugdymo (darželio) grupės;
  • 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Ugdytinių skaičius grupėse nustatomas atsižvelgiant į LR Higienos normos reikalavimus: lopšelio grupėse  – 15, darželio – 20 vaikų.

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 35-157 „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2021-2022 mokslo metais“  nustatytas vietų skaičius Kauno lopšelyje-darželyje „Klausutis“ – 110 vietų.

Grupės komplektuojamos (iki birželio 1 d.) kiekvienų kalendorinių metų rugsėjo 1-ai dienai. Jos formuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių (grupę lanko panašaus amžiaus ugdytiniai).

Mokslo metų eigoje vaikai priimami tik tuo atveju, jei atsiranda laisva vieta, kam nors išvykus.

 

Grupės pavadinimas

Dirbančios pedagogės

Vietų skaičius

Laisvų vietų skaičius

„DRUGELIAI“

Darželio grupė

Giedra Kazlauskienė, mokytoja metodininkė

Kazimiera Urniežienė, vyr. mokytoja

Beata Šukaitienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

1

„SAULUTĖ“

Lopšelio grupė

Birutė Pocienė, vyr. mokytoja

Lina Butkienė, vyr. mokytoja

Virginija Mikalauskienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja (vaduojanti)

15

0

„ZUIKUČIAI“

Priešmokyklinė  grupė

Vigilija Daiva Jučienė, mokytoja metodininkė

Lina Juravičienė, vyr. mokytoja

Danutė Bičkienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

1

„BITUTĖS“

Darželio grupė

Audronė Šimelienė, vyr. mokytoja

Lina Butkienė, vyr. mokytoja

Rasa Randienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

4

„BORUŽĖLĖS“

Darželio grupė

Vilma Burokė, vyr. mokytoja

Lina Juravičienė, vyr. mokytoja

Gertrūda Baltaduonienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

1

„ŽIRNIUKAI“

Lopšelio grupė

Nadežda Zalevskaja, mokytoja metodininkė

Audronė Vaščiūnaitė, mokytoja

Jovita Kazlauskienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

 

15

0

GRUPIŲ DARBO LAIKAS:

Grupės dirba nuo 7:30 val. iki 18:00 val.

Darželio ,,Bitutės” grupė dirba nuo 7:00 val. iki 19:00 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą