Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Grupės

Kauno lopšelyje-darželyje „Klausutis“ veikia  6  bendrosios paskirties grupės:

  • 2 ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupės;
  • 3 ikimokyklinio ugdymo (darželio) grupės;
  • 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Ugdytinių skaičius grupėse nustatomas atsižvelgiant į LR Higienos normos reikalavimus: lopšelio grupėse  ne daugiau 10-15, darželio ne daugiau 20 vaikų.

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 35-96 „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2023-2024 mokslo metais“  nustatytas vietų skaičius Kauno lopšelyje-darželyje „Klausutis“ – 105 vietos.

Grupės komplektuojamos (iki birželio 1 d.) kiekvienų kalendorinių metų rugsėjo 1-ai dienai. Jos formuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių (grupes lanko panašaus amžiaus ugdytiniai).

Mokslo metų eigoje vaikai priimami tik tuo atveju, jei atsiranda laisva vieta, kam nors išvykus.

2023-2024 m. m. laisvų vietų skaičius:

Ikimokyklinio ugdymo ,,Bitutės“  (gim. 2020 m.) grupė – 1 laisva vieta.

Ikimokyklinio ugdymo ,,Boružėlės“  (gim. 2018 m.) grupė – 2 laisvos vietos.

Priešmokyklinio ugdymo ,,Drugeliai“  (gim. 2017 m.) grupė – 6 laisvos vietos.

2023-2024 MOKSLO METAI

Grupės pavadinimas

Dirbančios pedagogės

Vietų skaičius

Laisvų vietų skaičius

„DRUGELIAI“

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Vigilija Daiva Jučienė, mokytoja metodininkė

Lina Juravičienė, vyr. mokytoja

Danutė Bičkienė, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja

20

6

„SAULUTĖS“

Ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupė

7 30– 18 00

Audronė Šimelienė, vyr. mokytoja

Lina Butkienė, vyr. mokytoja

Rima Juodišienė, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja

10

0

„ZUIKUČIAI“

Ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupė

7 30– 18 00

Ingrida Damaševičienė, mokytoja 

Milana Bubnytė, mokytoja

Beata Šukaitienė, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja

15

0

„BITUTĖS“

Ikimokyklinio ugdymo  grupė 

7 00– 19 00

Daiva Kviliūnaitė, mokytoja

Lina Butkienė, vyr. mokytoja

Kazimiera Urniežienė, vyr. mokytoja

Rasa Randienė, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja

Rima Krupko, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja

20

1

„BORUŽĖLĖS“

Ikimokyklinio ugdymo  grupė 

7 30– 18 00

Vilma Burokė, vyr. mokytoja

Lina Juravičienė, vyr. mokytoja

Gertrūda Baltaduonienė, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja

20

2

„ŽIRNIUKAI“

Ikimokyklinio ugdymo  grupė 

7 30– 18 00

Eglutė Kšivickienė, mokytoja

Rimantė Bajorūnaitė-Di Giamberardino, mokytoja

Halina Mezencevienė, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja

 

20

0

GRUPIŲ DARBO LAIKAS:

Grupės dirba nuo 7:30 val. iki 18:00 val.

Ikimokyklinio ugdymo prailginto darbo laiko ,,Bitutės” grupė dirba nuo 7:00 val. iki 19:00 val. 

Norint lankyti pailginto darbo laiko grupę, tėveliai turi užpildyti prašymą ir pateikti grupės mokytojai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą