Kauno lopšelyje-darželyje „Klausutis“ veikia  6  bendrosios paskirties grupės:

  • 2 ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupės;
  • 3 ikimokyklinio ugdymo (darželio) grupės;
  • 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Ugdytinių skaičius grupėse nustatomas atsižvelgiant į LR Higienos normos reikalavimus: lopšelio grupėse  – 15, darželio – 20 vaikų.

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2020 m. birželio 30 d. įsakymu „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2020 – 2021 mokslo metais“  Nr. 35-142 nustatytas vietų skaičius Kauno lopšelyje – darželyje „Klausutis“ – 110 vietų.

Grupės komplektuojamos (iki birželio 1 d.) kiekvienų kalendorinių metų rugsėjo 1-ai dienai. Jos formuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių (grupę lanko panašaus amžiaus ugdytiniai).

Mokslo metų eigoje vaikai priimami tik tuo atveju, jei atsiranda laisva vieta, kam nors išvykus.

Grupės pavadinimas

Dirbančios pedagogės

Vietų skaičius

„DRUGELIAI“

Darželio grupė

Giedra Kazlauskienė, mokytoja metodininkė

Kazimiera Urniežienė, vyr. mokytoja

Inga Dimšienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

„SAULUTĖ“

Lopšelio grupė

Birutė Pocienė, vyr. mokytoja

Lina Butkienė, vyr. mokytoja

Rima Krupko, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

15

„ZUIKUČIAI“

Priešmokyklinė  grupė

Daiva Jučienė, mokytoja metodininkė

Lina Juravičienė, vyr. mokytoja

Danutė Bičkienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

„BITUTĖS“

Darželio grupė

Audronė Šimelienė, vyr. mokytoja

Lina Butkienė, vyr. mokytoja

Liudmila Skuodienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

„BORUŽĖLĖS“

Darželio grupė

Vilma Burokė, vyr. mokytoja

Lina Juravičienė, vyr. mokytoja

Regina Žydelienė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

20

„ŽIRNIUKAI“

Lopšelio grupė

Nadežda Zalevskaja, vyr. mokytoja

Julija Nalivaikienė, mokytoja

Marija Damulevičiūtė, ikimokyklinės grupės mokytojo padėjėja

 

15

GRUPIŲ DARBO LAIKAS:

Grupės dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val.

Darželio ,,Bitutės” grupė dirba nuo 7.00 val. iki 19.00 val.