Vaikų maitinimo organizavimas

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

VALGIARAŠČIAI

1-3 m. amžiaus vaikų 15 dienų valgiaraštis

4-7 m. amžiaus vaikų 15 dienų valgiaraštis

Nemokamo maitinimo valgiaraštis

Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas dėl matinimo paslaugų organizavimo švietimo įstaigose 2020 m. liepos 21 d. T-327  DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO T-327

Vaikų maitinimo organizavimo lopšelyje-darželyje „Klausutis“ tvarkos aprašas

Maitinimo tvarkos aprašas 2021 m.

Lopšelio-darželio „Klausutis“ mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Nemokami pietūs priešmokyklinukams

  • visiems mokiniams, kurie nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, skiriami nemokami pietūs mokykloje, įskaitant darželius, nevertinant pajamų.
  • dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ar (ir) pirmokui-antrokui prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą teikti nereikia

MAITINIMO ĮKAINIAI

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ bei Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2019-10-15 d. sprendimu Nr.T-454, bei 2019-12-19 d. sprendimu T-586, atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą susideda iš:

 

Ikimokyklinis ugdymas (lopšelis), kai moka 100 %

Ikimokyklinis ugdymas, kai moka 100 % Priešmokyklinis ugdymas, kai moka 100 %
Pusryčiai 0,48 € 0,52 € 0,52 €
Pietūs 0,85 € 0,98 €
Vakarienė 0,48 € 0,52 € 0,52 €
Viso už 3 kartų maitinimą 1,81 € 2,02 € 1,04 €

Įstaigoje dirba Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro maitinimo organizavimo skyriaus specialistė – Otilija Stankūnaitė, tel. +370 612 16683, el. paštas otilija.stankunaite@kaunovsb.lt