Vaikų maitinimo organizavimas

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo paslaugų organizavimo švietimo įstaigose 2020 m. liepos 21 d. T-327 DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO T-327

Kauno m. savivaldybės tarybos 2021-10-19 d. sprendimas Nr. T-416 Dėl vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaikų maitinimo organizavimo lopšelyje-darželyje „Klausutis“ tvarkos aprašas

Maitinimo tvarkos aprašas 2021 m.

Lopšelio-darželio „Klausutis“ mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Nemokami pietūs priešmokyklinukams

  • visiems mokiniams, kurie nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, skiriami nemokami pietūs mokykloje, įskaitant darželius, nevertinant pajamų.
  • dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ar (ir) pirmokui-antrokui prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą teikti nereikia.

PERSPEKTYVINIAI VALGIARAŠČIAI

1-3 m. amžiaus vaikų 15 dienų valgiaraštis

4-7 m. amžiaus vaikų 15 dienų valgiaraštis

Nemokamo maitinimo 4-7 m. valgiaraštis

PRITAIKYTI VALGIARAŠČIAI

15 dienų valgiaraštis pritaikyto maitinimo 1-3 metų vaikams (alergija brokoliui ir baklažanui)

15 dienų valgiaraštis pritaikyto maitinimo 4-7 metų vaikams (alergija pieno produktams su laktoze)

MAITINIMO ĮKAINIAI

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ bei Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2019-10-15 d. sprendimu Nr.T-454, bei 2019-12-19 d. sprendimu T-586, atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą susideda iš:

 

Ikimokyklinis ugdymas (lopšelis), kai moka 100 %

Ikimokyklinis ugdymas, kai moka 100 % Priešmokyklinis ugdymas, kai moka 100 %
Pusryčiai 0,65 € 0,70 € 0,70 €
Pietūs 1,10 € 1,30 € nemokami
Vakarienė 0,65 € 0,70 € 0,70 €
Viso už 3 kartų maitinimą 2,40 € 2,70 € 1,40 €

Įstaigoje dirba Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro maitinimo organizavimo skyriaus specialistė – Otilija Stankūnaitė,
tel. +370 612 16683, el. paštas otilija.stankunaite@kaunovsb.lt

 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą