Lopšelyje – darželyje “Klausutis” vaikai maitinami pagal suderintus valgiaraščius:

15 dienų valgiaraštis 1-3 m. amžiaus vaikams

parsiųsti PDF formatu

15 dienų valgiaraštis 4-7 m. amžiaus vaikams

parsiųsti PDF formatu

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 “Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse”
1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 1,65 Lt / 0,48 Eur, pietūs – 2,95 Lt / 0,85 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,85 Lt / 0,25 Eur, vakarienė – 1,65 Lt / 0,48 Eur, naktipiečiai – 0,7 Lt / 0,2 Eur;
1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai – 1,8 Lt / 0,52 Eur, pietūs – 3,38 Lt / 0,98 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 1,05 Lt / 0,3 Eur, vakarienė – 1,8 Lt / 0,52 Eur, naktipiečiai – 0,7 Lt / 0,2 Eur.
4. Nustatyti švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti įstaigoje, 4 Lt / 1,16 Eur mokestį už kiekvienus pietus.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintas “Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas”
6. Už ugdymo sąlygų tenkinimą tėvai (globėjai) moka tokį atlyginimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:
6.1. vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, – 2 Lt / 0,58 Eur;
6.2. vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, – 1 Lt / 0,29 Eur.

Nuo 2017-03-01 keičiasi mokėjimo tvarkos aprašo 9.7 ir 11 punktai

„9.7. vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.“

„11. Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba per mėnesį nuo aplinkybių pasikeitimo. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Dokumentai, pridedami prie prašymo, turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo dienos. Lengvata taikoma nuo prašymo pateikimo dienos. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka.“

parsiųsti Word formatu

Nuo 2016-04-01 keičiasi mokėjimo tvarka:

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka 0,58 Eur atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Priešmokyklinis ugdymas tėvams (globėjams) nuo 2016-04-01 nekainuos.

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „KLAUSUTIS“ TIEKIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ 2017 M. SUMOS

parsiųsti Word formatu