Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Meninio ugdymo mokytojai

Lopšelyje-darželyje paslaugas teikia šie meninio ugdymo mokytojai:

Meninio ugdymo (muzika) vyr. mokytoja Palmyra Kurmienė

Muzikinio  ugdymo (muzika) veikla siekiama visuminio muzikinio lavinimo. Naudojami įvairūs metroritmikos, improvizacijos, audiacijos, aktyvaus muzikos klausymo, instrumentinio muzikavimo būdai. Muzikinės veiklos  metu  ugdomas tautiškumas, supažindinimas su įvairių stilių ir žanrų muzika, lavinami muzikiniai gebėjimai, muzikinis mąstymas, supažindinama su elementariais šokiais, žaidžiami muzikiniai žaidimai.

Meninio  ugdymo (judesio) mokytoja ekspertė Sonata Jonauskienė

Sveikas vaikas – tai visų tėvų svajonė.

Fizinis aktyvumas – tai veiksnys, kuris formuoja vaiko organizmą ir jo funkcijas. Vaikams jis reikalingas lygiai tiek pat, kiek maistas ir oras. Tai ypač svarbu ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie intensyviai auga ir tobulėja, juk jiems būdingas didelis judėjimo poreikis, kuris yra prigimtinis, o ne suvokiamas sąmoningai.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo(si) pagrindas yra visapusiškas fizinis pa(si)rengimas, kompleksinis fizinių ypatybių lavinimas. Ikimokyklinuko fizinis aktyvumas paremtas žaidimu. Žaidžiami įvairūs žaidimai, kuriuose dominuoja visi pagrindiniai judesiai: ėjimas, bėgimas, šliaužimas, ropojimas, šuoliai, mėtymai, gaudymas, laipiojimas, pusiausvyros pratimai.

Meninio ugdymo (judesio) mokytoja, Sonata, sistemingai organizuoja judrią veiklą ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Judrūs užsiėmimai kiekvienai grupei vyksta 2 kartus per savaitę. Tai įvairūs imitaciniai, siužetiniai, sportiniai, muzikiniai žaidimai, estafetės, šokiai. Užsiėmimų metu vaikai susipažįsta su įvairiomis judesio atlikimo technikomis, mokosi bendrųjų pratimų ir pagrindinių judesių, žaidžia judriuosius žaidimus, ugdo saviraišką ir ritmo pojūtį.

Meninio ugdymo (dailė) mokytoja Deimantė Aldakauskienė 

Sudaro sąlygas vaikams supančią aplinką pažinti per savo patirtį. Meninio ugdymo (dailės) veikla siekiama supažindinti vaikus su pagrindinėmis dailės raiškos priemonėmis bei technikomis, skatinama vaikų saviraiška ir  kūrybiškumas.

Meninės raiškos priemonėmis lavinami vaikų pojūčiai, pasitikėjimas savimi, teigiamos emocijos, mąstymas. Meninio ugdymo (dailės) mokytojos kartu su vaikais puošia lopšelio-darželio aplinką, dalyvauja įvairiuose Kauno miesto įstaigų, respublikiniuose renginiuose, parodose, projektuose. Individualiai konsultuoja tėvus ir pedagogus meno klausimais. Ypatingas dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą