Mokestis už darželį

Kauno m. savivaldybės sprendimas „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-04-20 Tvarkos aprašo T-454 pakeitimas

INFORMACIJA APIE MOKĖJIMĄ UŽ DARŽELĮ

Įmokas už darželį galima mokėti Jūsų pasirinktame banke.
Mokant įmokas internetu mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti vaiko vardą ir pavardę, mokėtojo kodą