Mokestis už darželį

Kauno m. savivaldybės sprendimas „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-04-20 Tvarkos aprašo T-454 pakeitimas

INFORMACIJA APIE MOKĖJIMĄ UŽ DARŽELĮ

Įmokas už darželį galima mokėti Jūsų pasirinktame banke.
Mokant įmokas internetu mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti vaiko vardą ir pavardę, mokėtojo kodą

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą