Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Mokestis už darželį

Mokesčio už darželį tvarka 

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2023 m. kovo 28 d. pakeitimu Nr. T-103 nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. vaiko tėvai (globėjai) mokės 1 Eur dydžio mokestį už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.  

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos keičiasi maitinimo įkainiai

Ikimokyklinis ugdymas (lopšelis),

kai moka 100 %

Ikimokyklinis ugdymas,

kai moka 100 %

Priešmokyklinis ugdymas,

kai moka 100 %

Pusryčiai 0,65 € 0,70 € 0,70 €
Pietūs 1,10 € 1,30 € nemokami
Vakarienė 0,65 € 0,70 € 0,70 €
Viso už 3 kartus 2,40 € 2,70 € 1,40 €

 

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas nuo 2023-01-19

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021-12-21 sprendimas Nr. T-543 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. Spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 20 d. Nr. T-154 „Dėl Kauno miesto savivaldybės už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Kauno m. savivaldybės sprendimas „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-04-20 Tvarkos aprašo T-454 pakeitimas

INFORMACIJA APIE MOKĖJIMĄ UŽ DARŽELĮ

Įmokas už darželį galima mokėti Jūsų pasirinktame banke iki einamojo mėnesio 20 dienos.
Mokant įmokas internetu mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti vaiko vardą ir pavardę, mokėtojo kodą

 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą