2017 – 04 – 12 dieną  įstaigoje lankėsi  projekto „HANSO KRISTIJANO ANDERSENO PASAKŲ ŠALYJE“  dalyviai, vyko parodos apibendrinimas . Minint Tarptautinę knygos dieną, kvietėme dar kartą pakeliauti po  H. K. Anderseno  pasakas.

Tikslas buvo Hanso Kristiano Andersono pasakomis lavinti vaikų vaizduotę, kalbinius įgūdžius, norą save  išreikšti vizualine raiška ir vaidyba, žadinti meilę knygai.   Išleistas  knygų katalogas Pedagogės, dalyvavusios parodoje , gavo  KPKC pažymas bei lopšelio – darželio ,,Klausutis“ padėkas,    buvo  rodoma muzikinės pasakos H .K. Anderseno  „Nauji karaliaus drabužiai“  fragmentai, kurią  su ,,Bitučių „ grupės vaikais paruošė muzikos pedagogė Jolanta ir auklėtoja Aurelija.  Parodoje dalyvavo  36  pedagogės su vaikučiais  iš 9 įstaigų .  Parengta ir eksponuojama 20  knygų.