Bendradarbiavimo projektas su Kauno l/d.,,Svirnelis"vaikais ir pedagogemis ,,Gerumu dalinuos su kitais'' 2015-12-14, kurį organizavo L.Pilkauskienė ir logopedė K.Urniežienė, Spec.poreikių vaikai gamino kalėdinius žaisliukus, bendravo.