Įstaigoje vykdomas ilgalaikis projektas ,,KAIP MAN JAUSTIS SAUGIAM GATVĖJE, KELYJE“ kartu su Kauno lopšelio – darželio ,,Šilinukas“ vaikais bei pedagogėmis. 

Projektą parengė ir organizavo ,,Zuikučių“ gr. Vyr. Auklėtoja Aušrelė Baranauskienė ir auklėtoja Lina Gervickaitė. 
Organizuota vaikų piešinių parodėlė, susitikimas su Kauno policijos inspektore, kuri pravedė pokalbį su vaikais, parodė ir aptarė filmukus apie saugumą gatvėje, pakartojo saugaus eismo taisykles. Kartu dalyvavo ir vaikams gerų emocijų suteikė policijos draugas šuo Amsis

???????????