Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ „Zuikučių”, „Boružiukų” ir „Žirniukų” grupių vaikai su mokytojomis Daiva Jučiene, Lina Juravičiene, Julija Nalivaikiene, Nadežda Zalevskaja ir meninio ugdymo mokytoja (šokis, judesys) Sonata Jonauskiene prisijungė prie respublikinio pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo eTwinning projekto ,,Švęskime Lietuvą”, kurio tikslas – stiprinti ugdytinių tautinio tapatumo, bendrumo su aplinka jausmą. Projektas skirtas įtraukti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigas į ,,Vasario 16-osios” ir ,,Kovo 11-osios” minėjimų ciklą. Šiuo projektu siekiama įtraukti ugdytinius į patyriminį pilietiškumo ir kūrybiškumo mokymosi procesą, atliekant visas numatytas šešių savaičių veiklas. Atlikdami numatytas veiklas ugdytiniai plėtos savo kūrybines, pažintines galias, ugdysis gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, puoselės pagarbą ir pasididžiavimo jausmą Tėvyne. 

PIRMA SAVAITĖ

Dar mūsų senoliai sakydavo: nedegink kryžiaus, vėliavos ir knygos. Šie daiktai mūsų tautai visada buvo šventi. Kryžių gavome su krikščionybe, raštą – su Mažvydo Katekizmu, o valstybės vėliava įteisinta Trispalvė: „Geltona spalva – tai saulė, Žalia – tai laukų spalva, Raudona spalva – tai kraujas. Kartu jos – tai LIETUVA…“. 

Kauno lopšelio-darželio “Klausutis” patys mažiausieji vaikučiai susipažino su Lietuvos spalvomis, o kad jas geriau įsimintų salėje atliko spalvotas, nuotaikingas ir aktyvias užduotėlės.

ANTRA SAVAITĖ

Kauno lopšelio-darželio “Klausutis” mažiausieji grupių “Saulutės” ir “Žirniukai” vaikučiai aktyvia, sportine veikla, smagiomis ir spalvotomis sporto priemonėmis „piešė“, kūrė, dėliojo didelę trispalvę Lietuvos vėliavą. Vaikai buvo kviečiami apsidairyti salėje rasti sporto priemonės daiktų, kurie būtų Lietuvos vėliavos spalvos. Skambant muzikinei dainelei “Nupiešiu Lietuvą mažytę”, džiugiai, emocionaliai, su šypsena veiduose, su šokių žingsneliais “spalvinome” ir dėliojome Lietuvos Trispalvės dėlionę. 

Aptarėme ir prisiminėm, ką simbolizuoja kiekviena spalva, kartu pasidžiaugėme gražia dėlione.