ETwinning  projektas „Spalvųšešėlių ir veidrodžių karalystėje” (In the realm of colors, shadows, and mirrors),Meninio ugdymo mokytoja (šokis, judesys) Sonata Jonauskienė

Visą 2021 m.  sausio mėnesį meninio ugdymo (šokis, judesys) mokytoja, Sonata, kartu su darželio ugdytiniais dalyvavo eTwinning projekte „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje” (in the realm of colors, shadows, and mirrors).Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaizduotės stimuliavimui ypatingai reikšmingos kasdieninės jutiminės patirtys bei kuriamos žaismės ar netikėtumo situacijos. Šio projekto metu kasdieninėje vaikų veikloje stengtasi sukurti netikėtas situacijas naudojant veidrodžius, šešėlius, apšvietimą ir spalvas. Projekto veiklos buvo integruojamos į kūno kultūros ir šokių ugdomąsias veiklas.

Pirmosios savaitės veikla su veidrodžiais. Atėję į salę labai stebėjosi veidrodžiais. Sustoję prie veidrodžių stebėjome, kaip šokių metu juda kojytės. Vaikams buvo labai neįprasta veidrodyje matyti tik savo kojytes, o nepilną savo kūną “Jaučiuosi, lyg neturėčiau kūno, man labai nejauku” kalbėjo Emilija (4 m.). Vikrorija (5 m.) pastebėjo, kad veidrodžiuose galima pamatyti tris ar net keturias Viktorijas. Labai buvo nustebusi, bet ji tuo labai džiaugėsi. Veidrodžiuose stebėjome savo veidų išraiškas. Stebėjome save prieš veidrodžius, kaip mes atrodome garsiai juokdamiesi, verkdami, kokie mes esame liūdni, nusiminę.

Antrosios savaitės veikla su šešėliais. Vaikučiams labai patiko veikla su šešėliais. Šviečiant dirbtinei šviesai savo šešėlius tyrinėjome salėje ant sienos kūno kultūros ir šokių ugdomųjų veiklų metu. Tyrinėjome, kokios spalvos šešėlis, kodėl šešėlis neturi spalvų, kada šešėlis gali būti didelis, o kada su šešėliu galime tiesiog susilieti. Aiškinamės ar šešėlis gali būti greitesnis nei mes patys. Vaikai buvo sužavėti veikla. Mane, pedagogę, vaikai labai nustebino savo pastebėtomis įžvalgomis. Labai džiaugiuosi vaikų pastebėjimais. Julija (3 m.) liūdėjo, „Man liūdna, kad šešėlis bespalvis. Ar jam neskauda, jei jis neturi spalvų?“. Benas (3m.) džiaugėsi „Aš matau save!!!“. Elija (5 m.) vis kartojo tą patį klausimą „Šešėlis juodas! Kodėl jis neturi spalvų?!“. Karolis (5 m.) pastebėjo, kad „Šešėlis greitesnis nei aš maniau. Man atrodo, kad jis greičiau atlieka judesį“.

Trečiosios savaitės veikla su spalvų atspindžiais. Vaikams labai patiko veikla su šešėliais ir spalvų atspindžiais. Šviečiant dirbtinei šviesai savo šešėlius tyrinėjome salėje ant pakabinamos baltos spalvos medžiagos salės viduryje. Vaikai buvo sužavėti veikla. Jiems buvo neįprasta šokti už baltos širmos, tačiau kai vaikams buvo suteikta galimybė pastebėti mokytojos šokį už jos, suprato, kokia įdomi veikla. Mokytojos šokis, už baltosios širmos vaikams, kėlė didelį džiūgesį, salė skambėjo vaikų juoku, džiaugsmo garsais. Dalinomės grupelėmis, vieni šoko už baltosios širmos, kiti stebėjo, o vėliau keitėmės vaidmenimis. Didelį įspūdį paliko ir spalvų atspindžiai. Kalbėjo, kad spalvos yra labai draugiškos ir žaismingos.   Bandė jas paliesti, tyrinėjo ar spalvos yra karštos, ar šaltos..

 eTwinning   projektas  „ GLOBOKIME PAUKŠTELIUS

Pedagogės Giedros Kazlauskienės sukurtas ir vykdomas 2021  m. Sausio, Vasario ir Kovo mėn.  eTwinning projektas  „ GLOBOKIME PAUKŠTELIUS“ kartu su partnere NASI TACHEVA iš Bulgarijos.     Apie projektą     Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams( 3-7m.). Projekto metu sieksime vaikus supažindinti su žiemojančiais paukščiais, pasiūlysime gaminti lesyklėles, įtraukiant tėvelius, dalinsimės gerąja patirtimi su pedagogais iš kitų šalių.         TIKSLAS –  Projekto tikslas – • Plėsti vaikų žinias apie žiemojančius paukščius, formuojant rūpestingą požiūrį į paukščius, norą padėti ir globoti sunkiomis žiemos sąlygomis.      Projektas vyks 3mėnesius, darbo eigą galima stebėti facebook  paskyroje “LET’S CARE THE BIRDS”.                   DARBO EIGA       Projektas vykdomas žiemos laikotarpiu.
Projekto veiklos gairės:
1. Vaikų žinių plėtimas apie žiemojančius paukščius. Tyrinėti jų gyvenimo ypatumus žiemos laiku.
2.Lesyklėlių gamyba. Gaminti lesyklas paukšteliams, bendradarbiaujant su tėvais.
3.Akcija įstaigos mastu “Pamaitinkime paukštelius žiemą”. Organizuoti akciją, kabinti pasigamintas lesyklėles , globoti paukštelius.
4.Vaikų užimtumo veiklų akimirkų fiksavimas nuotraukose, vaizdo įrašuose, informacijos talpinimas eTwinning Twinspace erdvėje.

„Drugelių“ grupės vaikų ir pedagogų tikėtini projekto rezultatai:    TIKĖTINI REZULTATAI 

Aukštesni ugdytinių pasiekimų rezultatai aplinkos pažinimo, tyrinėjimų, meninės raiškos, kūrybiškumo, problemų sprendimo ir kt. srityse.
Mokytojai bendraus ir bendradarbiaus su projekto partneriais TwinSpace erdvėje, taikys IKT, dalinsis gerąja patirtimi, skirtingais metodais, idėjomis.

 

 

 

 

 

Veiklos su ugdytiniais