Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“ prisijungė prie Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ organizuojamo ir koordinuojamo respublikinio projekto „Pajudėkime kitaip“. Projektas vyko visą sausio mėnesį, o jo metu buvo skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, stengėmės surasti ir panaudoti netradicinius fizinės veiklos būdus, idėjas, priemones. Projektas buvo orientuotas į pozityvaus požiūrio formavimą, į aktyvią gyvenseną, garbingo varžymosi idėjos skatinimą. Vaikų fizinę sveikatą stiprinome naudodami inovatyvias, netradicines priemones. Planuodami projekto veiklas orientavomės ne tik į judesio pramogą, bet ir į motyvaciją  kuo daugiau judėti, būti aktyvesniems ir sveikesniems tiek salėje, tiek lauke, tiek kasdienėje namų aplinkoje.

Projekte dalyvavo visos darželio-lopšelio grupės: dvi ankstyvojo amžiaus, trys ikimokyklinio ugdymo, ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė. Vaikams labai patiko projekto veiklos su netradicinėmis priemonėmis. Įgyvendinome net keturias fizinio aktyvumo skatinimo veiklas: „Sveikuolių spurgytės“, „Miklieji pirštukai“, „Žaismingosios futboliuko kelnės“ ir „Išdykusios kepurėlės“. Džiaugiamės, kad dvi veiklas pavyko įgyvendinti lauko aplinkoje, ant sniego. Veiklų metu pagauti džiugesio, noriai „siautėjo“ tiek vyresnio amžiaus vaikai, tiek ir mūsų patys mažiausieji. Projekto įgyvendinimą įstaigoje koordinavo meninio ugdymo (šokis, judesys) mokytoja Sonata.

eTwinning projektas „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“ (In the realm of colors, shadows, and mirrors)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaizduotės stimuliavimui ypač reikšmingos kasdienės jutiminės patirtys bei kuriamos žaismės ar netikėtumo situacijos. Visą sausio mėnesį meninio ugdymo (šokis, judesys) mokytoja, Sonata, kartu su darželio ugdytiniais dalyvavo eTwinning projekte „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“ (In the realm of colors, shadows, and mirrors). Šio projekto metu kasdienėje vaikų veikloje stengtasi sukurti netikėtas situacijas naudojant veidrodžius, šešėlius, apšvietimą ir spalvas. Projekto veiklos buvo integruojamos į kūno kultūros ir šokių ugdomąsias veiklas.

Pirmosios savaitės veikla su veidrodžiais. Atėję į salę vaikai labai stebėjosi veidrodžiais. Visi kartu sustoję prie veidrodžių stebėjome, kaip šokių metu juda kojytės. Vaikams buvo labai neįprasta veidrodyje matyti tik savo kojytes, o nepilną savo kūną. „Jaučiuosi, lyg neturėčiau kūno, man labai nejauku“ – kalbėjo Emilija (4 m.). Viktorija (5 m.) pastebėjo, kad vienu metu veidrodžiuose galima pamatyti tris ar net keturis savo atvaizdus. Nors buvo labai nustebusi, bet ji tuo džiaugėsi. Veidrodžiuose vaikai stebėjo ne tik savo kojytes, bet savo veido išraiškas. Stebėdami atvaizdus veidrodžiuose analizavome, kaip mes atrodome garsiai juokdamiesi, verkdami, kokie mes esame liūdni, nusiminę.

Antrosios savaitės veikla su šešėliais. Vaikučiams labai patiko veikla su šešėliais. Šviečiant dirbtinei šviesai savo šešėlius tyrinėjome salėje ant sienos kūno kultūros ir šokių ugdomųjų veiklų metu. Tyrinėjome, kokios spalvos šešėlis, aiškinomės, kodėl šešėlis neturi spalvų, kada šešėlis gali būti didelis, o kada su šešėliu galime tiesiog susilieti. Aiškinomės, ar šešėlis gali būti greitesnis nei mes patys. Vaikai buvo sužavėti veikla. Mane, pedagogę, vaikai labai nustebino savo įžvalgomis. Labai džiaugiuosi vaikų pastebėjimais. Julija (3 m.) liūdėjo: „Man liūdna, kad šešėlis bespalvis. Ar jam neskauda, jei jis neturi spalvų?“. Benas (3m.) džiaugėsi: „Aš matau save!!!“. Elija (5 m.) vis kartojo tą patį klausimą: „Šešėlis juodas! Kodėl jis neturi spalvų?!“. Karolis (5 m.) pastebėjo, kad „Šešėlis greitesnis, nei aš maniau. Man atrodo, kad jis greičiau atlieka judesį“.

Trečiosios savaitės veikla su judančiais šešėliais ir spalvų atspindžiais. Šios savaitės veiklos buvo jungtinės, vaikai vėl tyrinėjo šešėlius, tik šįkart stebėjome, kaip šešėlis juda, veiklas mokiniai atliko šviečiant dirbtinei šviesai už širmos, kuri buvo pakabinta salės viduryje. Vaikai buvo sužavėti veikla. Nors patiems jiems buvo neįprasta šokti už baltos širmos, tačiau suteikus galimybę stebėti mokytojos šokį, jie veikla susidomėjo, džiugiai reagavo, juokėsi, krykštavo, o vėliau į veiklą noriai įsitraukė ir patys. Pasidalinę grupelėmis, mokiniai atliko skirtingas veiklas – vieni šoko už baltosios širmos, kiti stebėjo, o vėliau keitėsi vaidmenimis.

Spalvų atspindžiai vaikams taip pat paliko didžiulį įspūdį. Jie kalbėjo, kad spalvos yra labai draugiškos ir žaismingos. Tyrinėdami šviesų atspindžius ant sienų, širmos, veidų ir rankų, jas analizavo, bandė jas paliesti, tyrinėjo, ar spalvos yra karštos, ar šaltos.

 eTwinning   projektas  „ GLOBOKIME PAUKŠTELIUS

Pedagogės Giedros Kazlauskienės sukurtas ir vykdomas 2021  m. Sausio, Vasario ir Kovo mėn.  eTwinning projektas  „ GLOBOKIME PAUKŠTELIUS“ kartu su partnere NASI TACHEVA iš Bulgarijos.     Apie projektą     Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams( 3-7m.). Projekto metu sieksime vaikus supažindinti su žiemojančiais paukščiais, pasiūlysime gaminti lesyklėles, įtraukiant tėvelius, dalinsimės gerąja patirtimi su pedagogais iš kitų šalių.         TIKSLAS –  Projekto tikslas – • Plėsti vaikų žinias apie žiemojančius paukščius, formuojant rūpestingą požiūrį į paukščius, norą padėti ir globoti sunkiomis žiemos sąlygomis.      Projektas vyks 3mėnesius, darbo eigą galima stebėti facebook  paskyroje “LET’S CARE THE BIRDS”.                   DARBO EIGA       Projektas vykdomas žiemos laikotarpiu.
Projekto veiklos gairės:
1. Vaikų žinių plėtimas apie žiemojančius paukščius. Tyrinėti jų gyvenimo ypatumus žiemos laiku.
2.Lesyklėlių gamyba. Gaminti lesyklas paukšteliams, bendradarbiaujant su tėvais.
3.Akcija įstaigos mastu “Pamaitinkime paukštelius žiemą”. Organizuoti akciją, kabinti pasigamintas lesyklėles , globoti paukštelius.
4.Vaikų užimtumo veiklų akimirkų fiksavimas nuotraukose, vaizdo įrašuose, informacijos talpinimas eTwinning Twinspace erdvėje.

„Drugelių“ grupės vaikų ir pedagogų tikėtini projekto rezultatai:    TIKĖTINI REZULTATAI 

Aukštesni ugdytinių pasiekimų rezultatai aplinkos pažinimo, tyrinėjimų, meninės raiškos, kūrybiškumo, problemų sprendimo ir kt. srityse.
Mokytojai bendraus ir bendradarbiaus su projekto partneriais TwinSpace erdvėje, taikys IKT, dalinsis gerąja patirtimi, skirtingais metodais, idėjomis.

 

 

 

 

 

Veiklos su ugdytiniais

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą