RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTO EDUKACINĖS IDĖJOS IŠVYKOS METU “IŠKYLAUJU – ATRANDU”

XXI amžius – nuolat besimokančių, spontaniškų, smalsių, kūrybiškų ir inovatyvių asmenybių amžius. Netradicinės ugdymo erdvės, muziejai, meno galerijos, istorinės vietos, įvairios įstaigos ir kitos edukacinės erdvės. Tai plečia vaikų akiratį ir išlieka ryškiausiuose ir gražiausiuose vaikų prisiminimuose.

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus projekto “Iškylauju – atrandu” nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką.

2. Projektu “Iškylauju – atrandu” siekiama pasidalinti gerąją patirtimi, prisiminimais ir gražiausiomis akimirkomis iš edukacinių išvykų ir netradicinių erdvių.

3. Projektą inicijuoja ir organizuoja – Kauno lopšelis – darželis “Klausutis”, Kovo 11-osios g. 14, LT- 51380, Kaunas, tel. (8 37) 454 309, el. paštas – ld@klausutis.kaunas.lm.lt; direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Pilkauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Jučienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogės: Giedra Kazlauskienė, Nadežda Zalevskaja.

4. Projekto nuostatai skelbiami Kauno lopšelis – darželis “Klausutis” internetinėje svetainėje www.klausutis.lt

PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Tikslas – dalintis ir įamžinti gražiausias akimirkas iš įsimintinų edukacinių išvykų ir netradicinių erdvių.

2. Uždaviniai:

1 skatinti organizuoti informatyvias ekskursijas, išvykas vaikams;

2. aktyvinti edukacinių išvykų ir ekskursijų organizavimą, įtraukiant pedagogų turimą patirtį;

3. fiksuoti ir atsiųsti labiausiai pavykusias įspūdingiausias nuotraukas;

4. inovatyviomis idėjomis dalintis su projekte dalyvaujančiais pedagogais.

PROJEKTO DALYVIAI

1 Lietuvos ikimokyklių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai.

PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA

1.Projektas vyks nuo 2019 m. kovo 15 d. iki balandžio 30 d.

2. Projekto metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai su ugdytiniais iškylauja, organizuoja išvykas, ekskursijas, jas fiksuoja.

3. Projekto dalyviai kartu siunčia: užpildytą priedą Nr.1; nuotraukas 1-2 ir trumpą aprašymą (2-3 sakiniai). Informacija pateikiama Word formatu, Times new roman 12, JPG formatu.

4. Medžiagą siunčia adresu: darziukas123@gmail.com

5. Atkreipiame dėmesį, kad siųsdami projekto medžiagą jūs priisimate atsakomybę už jos viešinimą (turėti tėvų sutikimus arba fotografuoti, kad nesimatytų vaikų veidų).

6. Dalyviams bus išsiųsta visa sukaupta medžiaga.

7. Visi projekto dalyviai už dalyvavimą projekte gaus pažymas elektroniniu paštu.

8. Projekto organizatoriai pasilieka teisę koreguoti parodos nuostatus ir publikuoti gautą medžiagą darželio ir kituose tinklapiuose.

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI !

Priedas Nr. 1

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINO AMŽIAUS VAIKŲ EDUKACINĖS IDĖJOS IŠVYKOS METU PROJEKTO “IŠKYLAUJU – ATRANDU”

Ugdymo įstaigos pavadinimas
Ugdymo įstaigos adresas, el. paštas
Pedagogo vardas , pavardė
Pedagogo el. paštas, telefono nr.