Psichologinė pagalba

Psichologo pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padėti vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

  • Įvertina vaiko galias, sunkumus, raidos ypatumus, psichologinius, asmenybės ir ugdymosi sunkumus.
  • Atlieka vaikų elgesio ir veiklos stebėseną grupėje.
  • Individualiai dirba su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Padeda vaikams atgauti vidinę darną, pažinti ir priimti savo jausmus, tinkamai prisitaikyti aplinkoje, skatina pažintinės raidos procesus.
  • Rengia rekomendacijas vaiko psichologiniams, asmenybės bei ugdymosi sunkumams spręsti.
  • Bendradarbiauja su įstaigos pedagogais bei specialistais, užtikrina švietimo pagalbos tęstinumą.
  • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus ir teikia rekomendacijas. Konsultacijų metu spendžia vaikų emocinius, elgesio, bendravimo, susikaupimo, dėmesio išlaikymo, motyvacijos ir kitus sunkumus.

Psichologė Gabrielė Petraitytė

Tėvai (globėjai), pageidaujantys individualios konsultacijos, gali kreiptis:

ketvirtadieniais 8:00 – 14:30 (pietų pertrauka 12:00 – 12:30)

tel. nr. +370 683 67110 arba el. paštu psichologas.klausutis@gmail.com (el. paštu bet kuriuo metu )

Adaptacijos lankstinukas