Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Komisijos ir darbo grupės

Lopšelyje-darželyje veikia:

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Laura Sakalauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Komisijos sekretorė – Audronė Šimelienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, spec. pedagogė.
Komisijos nariai:
Kazimiera Urniežienė – logopedė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Žydrūnė Kacaitė – socialinė pedagogė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Vida Misiūnienė, psichologė;
Audronė Šimelienė, specialioji pedagogė.

_______________________________________________________________________________

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Pirmininkė – Rasutė Ambrozevičienė, direktorė
Nariai:
Audronė Šimelienė (sekretorė), ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Vigilija Daiva Jučienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Vilma Burokė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Jurgita Kačiulienė, Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė.

__________________________________________________________________________________

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Pirmininkė – Laura Sakalauskaitė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Kazimiera Urniežienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė,
Audronė Šimelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Lina Butkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

_________________________________________________________________________________

Viešųjų pirkimų komisija
Pirmininkė – Rita Barzdienė, direktorės pavaduotoja ūkiui.
Nariai:
Vigilija Daiva Jučienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Virginija Čiurlionienė, sandėlininkė.

_____________________________________________________________________________________

Darbo taryba
Darbo tarybos pirmininkė – Sonata Jonauskienė, meninio ugdymo (judesio) mokytoja
Nariai:
Lina Juravičienė (sekretorė), ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Palmyra Kurmienė, meninio (muzika) ugdymo mokytoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą