Lopšeliui-darželiui ,,Klausutis” už projekto ,,Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje (In the realm of colors, shadows, and mirrors)” įgyvendinimą buvo suteiktas projekto kokybės ženkliukas
Visą sausio mėnesį meninio ugdymo (šokis, judesys) mokytoja, Sonata, kartu su darželio ugdytiniais dalyvavo eTwinning projekte „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje”
Šio projekto metu kasdieninėje vaikų veikloje stengėmės sukurti netikėtas situacijas naudojant veidrodžius, šešėlius, apšvietimą ir spalvas